60 let pro Vaši bezpečnost a zdraví

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., si v roce 2014 připomenul významné výročí svého vzniku. Z pohledu historie se může šedesát let existence jevit jako krátký časový úsek, v historii bezpečnosti práce je však tato doba poznamenána nejen významnými změnami ve vlastním vývoji této oblasti, ale i mnohými zvraty v samotném vývoji výzkumného ústavu.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., (dále VÚBP) v současné době plní úkoly pro svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, rovněž pro Ministerstvo životního prostředí a pro další orgány státní správy, věnuje se vědě a výzkumu, vzdělávání, zkoušení osobních ochranných prostředků, poradenství a osvětě v oblasti bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci. Má také nezastupitelnou úlohu v prevenci pracovních rizik  a prevenci závažných havárií. Pro bezpečnost průmyslu představuje důležitý článek, který pozitivně ovlivňuje praxi, přispívá ke zvyšování úrovně vědeckého poznání a vzdělanosti a v konečném důsledku i ke snižování pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí. VÚBP plní všechny závazky, povinnosti a odborné činnosti vyplývající z jeho zřizovací listiny. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí sociální politiky. VÚBP, jako veřejná výzkumná instituce, představuje jedinou komplexní výzkumnou platformu i základní pilíř v systému prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. 

Vedle výzkumu a plnění specifických úkolů nabízí VÚBP právnickým osobám i podnikajícím fyzickým osobám řadu služeb pro kvalifikované provádění úkolů v prevenci rizik, vytváření bezpečných pracovišť, zajišťování bezpečných procesů a pro působení na bezpečné a zdraví neohrožující chování zaměstnanců. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail