Zvláštní očkování zaměstnanců

Zdroj: 

Zatímco v předchozích letech měl výskyt hepatitidy typu A klesající tendenci, letos byl zaznamenán rekordní počet nakažených touto chorobou. V souvislosti s tímto faktem se objevily dotazy na téma očkování zaměstnanců, kteří chodí do práce s rizikem nákazy různými nemocemi. Toto téma týdne jsme proto věnovali problému hepatitidy typu A a B a očkování zaměstnanců.

Hepatitida A je akutní infekční onemocnění, které postihuje játra a jeho průvodním jevem je často žloutenka. Inkubační doba 14 - 50 dní. Příznaky: zvýšená teplota, bolesti hlavy, bolesti svalů a kloubů, únava, rýma, kašel, nechutenství, nevolnost, zvracení, žluté zbarvení kůže a bělma oka, tmavá moč a světlá stolice. Přenáší se: nejvíce znečištěnou stravou, špinavýma rukama.

Hepatitida B je akutní virový zánět jater, který se také někdy označuje jako sérová žloutenka. Je mnohem závažnější než hepatitida A, u chronické formy hrozí pacientům poškození jater nebo nádorové onemocnění. Inkubační doba: 4 týdny – 6 měsíců. Příznaky: únava, slabost nechutenství, kožní vyrážky, žluté zbarvení kůže a bělma oka, tmavá moč a světlá stolice. Přenáší se: nejvíce přímým kontaktem s nakaženou krví, pohlavním stykem. Virus hepatitidy B se vyskytuje v krvi, slinách, potu, slzách, v mateřském mléce a ve spermatu infikovaných jedinců.

Podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, jsou prováděcím právním předpisem stanovené fyzické osoby a fyzické osoby, které mají být zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění, povinny podrobit se ve stanoveném rozsahu stanovenému druhu zvláštního očkování.

Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Lidé často nemají jasno v pojmech zvláštní a mimořádné očkování. Zvláštní očkování je definováno v § 2 vyhlášky. „Jedná se o očkování, které souvisí s profesí – očkování proti hepatitidě A, B, vzteklině a chřipce. Mimořádné očkování, jak už napovídá název, se provádí v mimořádných situacích. Například při povodních se očkovaly určité ročníky dětí z obavy, aby nevznikla epidemie žloutenky typu A, nebo v případě pandemie chřipky, meningokové meningitidy atd. Hepatitida typu A,  která letos zaznamenala vysoký výskyt, se tam nezahrnuje. Ta se očkuje v rámci provádění protiepidemických opatření,“ vysvětluje MUDr. Věra Paulů z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Hepatitida typu A je nemoc špinavých rukou, která se přenáší nedodržováním hygienických návyků. Pokud si například pečovatelka pečlivě myje ruce (po ošetření, před jídlem), měla by to být dostatečná obrana proti této nemoci. U pracovníků, pro které je stanovena povinnost nechat se očkovat, je větší riziko nákazy hepatitidou typu B.

V § 16 zmíněné vyhlášky jsou vyjmenována pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění.

Podle § 9 vyhlášky se zvláštní očkování proti virové hepatitidě B provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1  této vyhlášky (tj. pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy), pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog. Dále se provede u studujících lékařských fakult a zdravotnických škol, u studentů připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení, u fyzických osob poskytujících terénní nebo ambulantní sociální služby a u nově přijímaných příslušníků vězeňské a justiční stráže.

Podle § 10 se zvláštní očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B provede u zaměstnanců a příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému (z. č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nově přijímaných do pracovního nebo služebního poměru.

Zvláštní očkování proti chřipce se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 3, to znamená v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domech s pečovatelskou službou,  v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem.

Pokud má pracovník nárok na očkování, zdravotnické nebo sociální zařízení (v případě sociálních zařízení určuje zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, kde jsou jednotlivá zařízení charakterizována) si vyžádá očkovací látku na příslušné pobočce hygienické stanice, která dodá potřebné množství očkovací látky. Očkování provádí lékař určený tímto zařízením. Hygienická stanice je s zařízeními, které má ve svém regionu, v kontaktu.

Na pracoviště uvedená v § 16 odst. 1 a 2 vyhl. č. 537/2006 Sb. (viz výše) mohou být fyzické osoby (při vícedávkovém očkování) zařazeny nejdříve po podání druhé dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu. Pokud je očkování povinné podle zákona, hradí ho stát. Očkovací látku dostane zařízení zdarma a lékař výkon vykáže na pojišťovnu. Pokud ne, očkování platí zaměstnavatel z vlastních zdrojů.

Jak vyplývá z průzkumu, který byl proveden naší redakcí na úřadech městských částí v Praze, byli očkováni zdravotní a sociální pracovníci proti hepatitidě typu B, mnoho z nich dostalo možnost nechat se očkovat i proti hepatitidě typu A. Proti té očkování podstoupili i někteří pracovníci za přepážkami, kteří jsou ve styku z veřejností, strážníci Městské policie, dokonce i zaměstnanci a žáci škol, pokud je jejich zřizovatelem příslušná městská část. Na očkování byly vyčleněny mnohamilionové částky. Očkování proti chřipce bylo provedeno pouze na některých úřadech.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail