Zřejmě malá nepozornost způsobila neštěstí při práci s pilou

Zdroj: 

Pracovník řezal dřevěný hranol přenosnou pokosovou pilou, druhá ruka se dostala do blízkosti pilového kotouče a došlo k neštěstí.

Úrazový děj

Pracovník prováděl opláštění štítové stěny z dřevotřískových desek na stavbě rodinného domu. Připravil si dřevěný hranol ze smrkového dřeva, který si chtěl zabudovat jako vzpěru pro stojku při montáži opláštění. Uvedený hranol bylo nutné zkrátit, vzal tedy pokosovou pilu, s využitím zajišťovací páky nastavil pilový kotouč pomocí úhloměru šikmo zleva doprava na šikmý řez s náklonem 37 stupňů. Pak položil dřevěný hranol na podstavec pily, vyrovnal pilu do vodorovné roviny. Pravou rukou stlačil páčku uvolnění pohyblivého krytu a pak stiskl hlavní vypínač na rukojeti. Po dořezání z neznámého důvodu přiblížil levou ruku do těsné blízkosti k rotujícímu pilovému kotouči tak, že mu byla ruka v zápěstí traumaticky přeřezána. Spolupracovníci ze stavby poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu. Ruku mu replantovali na klinice plastické chirurgie.

Zjistilo se, že:

  • Pracovník byl proškolen z právních a ostatních předpisů BOZP a předpisů pro mechanické ruční nářadí a jeho znalosti byly ověřeny.
  • Byl seznámen s návodem k použití pily a její obsluhu ovládal.
  • Přenosnou pokosovou pilu měl položenou na dřevěné podložce ve výšce asi 10 cm nad betonovou podlahou, k této podložce si však pilu nepřipevnil, jak požaduje návod k používání.
  • Při ovládání pily, která byla umístěna na nízké podložce u podlahy, byl v nevhodné poloze (v podřepu a pokleku), což mohlo mít vliv na jeho stabilitu a bezpečné ovládání pily.
  • Na sobě měl pracovní blůzu s upnutými rukávy, řezání prováděl bez rukavic.
  • Spolupracovníci úraz přímo neviděli a postižený nedokázal svůj úraz popsat a spolehlivě vysvětlit.

Porušení povinností zaměstnavatele: nebylo zjištěno nedodržení povinností, které by byly v souvislosti s tímto úrazem.

Porušení povinností postiženého pracovníka: nelze prokázat nedodržení povinností vztahujících se k jeho činnosti při obsluze pily. Nepřipevnění pily k podložce nemělo na událost vliv, její umístění nízko nad podlahou je možné hodnotit jako nedostatečně odhadnuté riziko.

Opatření přijatá zaměstnavatelem proti opakování pracovního úrazu dle § 105 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zaměstnavatel přijal opatření organizačního charakteru spočívající v seznámení zaměstnanců obsluhujících pokosovou pilu na dřevo se vznikem úrazu a jeho příčinami.

Tato opatření OIP hodnotí jako přiměřená, ne však zcela dostatečná.

Informace o opatřeních provedených OIP

Vzhledem k výsledkům šetření, podle kterého nebylo ze strany postiženého ani ze strany zaměstnavatele zjištěno porušení povinností, neuplatňuje OIP žádná opatření dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail