Zprávy Komise EU : prosinec 2007

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 795 13.12.2007

1

Zpráva Komise Evropskému parlamentu o Radě o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí členskými státy.
        anotace: Směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí byla přijata 6. října 1995 a členské státy měly povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1997. Směrnice 95/50/ES stanoví, že každý členský stát musí za každý kalendářní rok nejpozději do dvanácti měsíců po skončení tohoto roku zaslat Komisi zprávu o uplatňování uvedené směrnice. Směrnice rovněž stanoví, že Komise musí nejméně každý třetí rok předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice členskými státy. Zpráva Komise vychází z výročních zpráv obdržených od členských států. Toto je třetí zpráva o uplatňování směrnice Rady 95/50/ES v členských státech a zahrnuje období 2003–2005.
        klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - doprava silniční - kontroly - zprávy - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 801 14.12.2007

2

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES.
        anotace: Tato zpráva Komise se týká provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky a vyžaduje ji článek 5 uvedeného rozhodnutí. První část této zprávy je zaměřena na provádění v období od přijetí rozhodnutí. Následují kapitoly věnované kvalitě údajů, nákladům a statistické zátěži. Závěrečná kapitola této zprávy přináší výhled na strategickou činnost, která by měla být provedena v následujících letech.
        klíčová slova: věda - technika - statistiky - Evropa

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail