Značení výkopů

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví pro podnikatele, zaměstnavatele, odborné pracovníky. Otázky a odpovědi 2/2011.

Jakým způsobem provádět značení výkopů (postačí z jedné strany nahromaděná zemina a z druhé pásky, nebo i upozornění - tabule na přístupových cestách, pěšinách) pro kabely el. energie k solárním elektrárnám, které se táhnou třeba i 5 km volným terénem (paseky, lesy)?

Problematiku řešení zajištění výkopů řeší zákon č. 309/2006 Sb. v § 3 odst. 2 písm q) resp. NV č. 591/2006 Sb. v § 3 písm. b) bodu 1. Ten odkazuje na přílohu NV č. 3.  V této příloze je důležité ustanovení v části II bodu 2, které požaduje, co má být před zahájením prací stanoveno. Konkrétní odpověď pak najdete v části III. bodu 2. Z tohoto obsáhlého ustanovení je třeba upozornit na několik důležitých faktů. Prvním je začátek ustanovení, který uvádí: "Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti..." Z tohoto vymezení je zřejmé, že výkopy mimo zastavěné území atd., jako je tomu ve Vašem dotazu, nemusí být zajištěny. Také proto, že dále ustanovení pokračuje "...musí být zakryty nebo u okraje,kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, zajištěny" zábradlím nebo zábranou umístěnou 1,5 m od hrany výkopu. Je věcí posouzení, kdy a zda hrozí či nehrozí nebezpečí pádu do výkopu.

To může být uvedeno např. v citovaném stanovení požadavků na provádění zemních prací dle části II bodu 2. Nebo v plánu BOZP na staveništi, jsou-li naplněny požadavky zákona na jeho zpracování. Mohlo by to být uvedeno i v projektové dokumentaci - v části zásady organizace výstavby. Předpis zná 5 druhů zábran -ohrazení, přenosné zábradlí, bezpečnostní pásku, výkopek 0,9 m vysoký a překážku 0,6 m vysokou. Umístění tabule na přístupové komunikaci předpis neřeší, ale v poslední větě citovaného ustanovení řeší otázku křížení výkopu s komunikací. Požadavek na zajištění staveniště v příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. v části I bodu 2 mimo jiné požaduje, aby na všech vstupech a přístupových komunikacích na staveniště byl umístěn Zákaz vstupu nepovolaných fyzických osob. Je však třeba u liniových staveb posoudit, co je přístupová komunikace.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail