Zásah elektrickým proudem

Zdroj: 

Při jízdě vyvážecí soupravy bylo zvednuté hydraulické rameno stroje, stroj se dostal do ochranného pásma vedení linky VN a zachytil ho. Pro pracovníka, který stroj obsluhoval, to mělo fatální následky. Byl zraněn i jeho zaměstnavatel.

Úrazový děj

K pracovnímu úrazu došlo na poli za statkem. V osudný den převážel pracovník - dřevorubec - vyvážecí soupravu (osmikolová souprava tvořená čtyřkolovou motorovou částí s kabinou pro řidiče vybavenou hydraulickým ramenem pro nakládání břemen a čtyřkolový nákladový prostor) z pole na farmu zaměstnavatele, který je fyzickou osobu a sám též pracuje. Při jízdě vyvážecí soupravy bylo zvednuté hydraulické rameno stroje, stroj se dostal do ochranného pásma vedení linky VN a zachytil hydraulickým ramenem dva vodiče vedení VN. Tím došlo k průchodu el. proudu do stroje, požáru stroje a následně při vystoupení dotyčného pracovníka k jeho zasažení el. proudem. Jeho zaměstnavatel, který si z průběhu dne nic nepamatuje, zřejmě uviděl, že hoří okolní porost a pneumatiky stroje, tak přispěchal na pomoc. Byl zasažen krokovým napětím a utrpěl popáleniny na cca 60 % těla. Obyvatelé farmy (manželka a syn) přivolali záchranku a prováděli oživovací pokusy na obou mužích. Po příjezdu RZP zaměstnance oživoval lékař, ale marně. Zemřel na místě úrazu. Zaměstnavatele přepravil vrtulník do nemocnice, kde byl dlouhodobě hospitalizován.

Zjistilo se, že:

  • Postižený pracovník byl seznámen s bezpečnostní směrnicí pro práci s vyvážecí soupravou, vlastnil řidičský průkaz příslušného rozsahu a platný profesní průkaz.
  • Byl zdravotně způsobilý a byl proškolen na obsluhu vyvážecí soupravy. Při školení byl upozorněn na zákaz práce s vyvážecí soupravou v ochranném pásmu vedení VN.
  • Postižení nebyli před vznikem úrazu nadlimitně zatěžováni přesčasovou prací, stanovená délka odpočinku mezi směnami byla dodržena.
  • Postižení byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky přidělenými na základě hodnocení rizik.

Porušení povinností postiženého pracovníka:  vjel vyvážecí soupravou, u které neuvedl hydraulické rameno do přepravní polohy, do ochranného pásma vedení vysokého napětí a dotkl se vodičů, čímž nedbal o svou vlastní bezpečnost a zdraví (vystavil se riziku zásahu el. proudu). Při své práci nedodržel právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž byl řádně seznámen – zákaz manipulace v ochranném pásmu vedení vysokého napětí vyplývající z bezpečnostní směrnice pro práci s vyvážecími soupravami a osnovy školení zaměstnanců.

Nebyla tak naplněna povinnost zaměstnance dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. Tímto stavem zaměstnanec nesplnil svoji povinnost stanovenou v § 106 odst. 4 písm. c) z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel utrpěl při úrazu vážná zranění, nebylo vlastní šetření úrazu do současné doby provedeno, a nebyla tudíž provedena opatření podle § 105 odst. 5 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o opatřeních provedených OIP

Na základě oznámení vzniku smrtelného pracovního úrazu a úrazu s hospitalizací delší než pět dní provedl příslušný oblastní inspektorát práce u zaměstnavatele kontrolu podle § 5 odst. 1 písm. a) v rozsahu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky na straně zaměstnavatele v péči o BOZP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail