Zaměstnavatel stanovil OOPP bez uvedení konkrétního rizika. Co s tím?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Pracovnice, která vykonávala státní zdravotní dozor v autocampu při návratu na pracoviště zjistila přisáté klíště nad kotníkem. Tato skutečnost jí byla zapsána do knihy úrazů a klíště odborně odstraněno. Pracovnice nepoužila přidělené OOPP - holínky. Gumové holínky byly přiděleny na základě směrnice o OOPP. Ve směrnici OOPP u daného OOPP není uvedeno konkrétní riziko přisátí klíštěte nebo bodnutí hmyzem. Jedná se o porušení předpisu týkajího se použití OOPP ze strany zaměstnance? Měl by zaměstnavatel pro možnost dalších případů tato rizika do směrnice doplnit?

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 104 odst. 1 zákoníku práce, není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Tyto prostředky zaměstnavatel poskytuje bezplatně, a to podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Pokud tedy zaměstnavatel vyhodnotil riziko, že zaměstnanci při pohybu v autocampu jsou povinni nosit gumové holínky, tak v případě, že si zaměstnanec tyto OOPP nevzal, jde o porušení povinnosti zaměstnance podle ustanovení § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce. Neznám však bližší podmínky a důvody, které vedly zaměstnavatele k rozhodnutí, že zaměstnanci jsou povinni nosit gumové holínky a zdali je jejich povinností v příslušných podmínkách nosit tyto OOPP po celou dobu činnosti v autocampu. Pokud zaměstnavatel v rámci prevence rizik podle ustanovení § 102 zákoníku práce nevyhodnotil riziko napadení klíštětem a nestanovil z tohoto důvodu příslušná opatření, jde o porušení povinnosti zaměstnavatele, a je tedy nutné toto zakomponovat do příslušné dokumentace, včetně stanovení příslušných opatření.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail