Zákon o BOZP pomůže stavbařům

Zdroj: 

Do nového zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích se podařilo zakotvit i dlouho diskutovanou funkci koordinátora na staveništích.

V závěrečné legislativní smršti schválila Poslanecká sněmovna kromě řady jiných právních předpisů i zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovištích (zákon o BOZP). Je provázán s novým zákoníkem práce a zákonem o inspekci práce, který platí od loňského roku. Cílem nového předpisu je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla odpovídajícím způsobem zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech osob, které se zde pohybují.
Zákon o BOZP pomůže stavbařům

„Zákoník práce postihuje pouze záležitosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, slouží tedy k ochraně vlastních zaměstnanců,“ uvedl Radoslav Vlasák, expert BOZP OS Stavba. „Naopak zákoník nijak neřešil a ni nemůže vyřešit otázku těch lidí, kteří pracují společně se zaměstnanci jako OSVČ nebo na základě nějakých dodavatelských smluv. Tam se otázky BOZP vždy řešily, jak se doslova uvádělo, přiměřeně s odvoláním na platný zákoník práce. Právně to bylo samozřejmě dost vágní,“ dodal.

Přijetí zákonné právní normy k otázkám BOZP rozšiřuje znění zákoníku práce a oficiálně upravuje i dodavatelům a OSVČ pravidla, jak jsou povinni se podílet na zajištění bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovištích, kde se pohybují. Kromě toho zákon o BOZP upřesňuje i otázku nezbytné kvalifikace a způsobilosti k výkonu bezpečnostního technika.

Do zákona se podařilo zakotvit i dlouho diskutovanou záležitost koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti na stavbách, kde pracuje více firem. Podle Radoslava Vlasáka s koordinátorem mají největší zkušenosti zejména v Belgii a Německu, kde dokonce existuje nezávislá komora koordinátorů. Praxe ukazuje, že v těchto zemích se podařilo díky koordinaci BOZP ve stavebnictví snížit počet smrtelných úrazů o více než 25 %.

„Přesto se domnívám, že by u nás koordinátor BOZP na staveništích měl být vybaven většími pravomocemi a měl by působit z hlediska vazeb k dodavateli i zadavateli jako nezávislý orgán,“ dodal R. Vlasák.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail