Zajištění bezpečnosti dobrovolníků v rizikovém prostředí

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Koupili jsme pozemek a jako skupina přátel budeme tento pozemek čistit, upravovat, rekonstruovat… Na pozemku se nachází několik starých budov, které jsou ve špatném stavu a hrozí tedy nebezpečí zranění během těchto prací. Práci budeme provádět na idealistickém základu, bez nároku na jakoukoliv odměnu. Oficiálně však vystupujeme jako církevní organizace (právní forma). Jak jsem pochopil, bezpečnost práce je stručně vymezena následovně. Podle § 101 odst. 5 zákoníku práce se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Protože se ale v našem případě nejedná o vztah zaměstnavatel - zaměstnanec, netýkají se nás zákonné povinnosti bezpečnosti práce vymezené tímto zákonem. I přesto bychom však proti případnému zranění nebo způsobené škodě byli rádi kryti. Pojištění odpovědnosti za škodu již máme. Můžete doporučit něco dalšího?

Určitě bych volila formu vstupního upozornění nebo chcete-li proškolení, kde byste všechny zúčastněné před započetím prací upozornili na rizika možného ohrožení zdraví (pády z výšky, do hloubky, úrazy padajícím břemenem apod.). To nemusí být složité, to může být přímo na místě před zahájením prací, a pak by bylo vhodné, když by Vám každý dobrovolník podepsal, že byl seznámen se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále by bylo vhodné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků. Pojištěni jste, to je v pořádku. Když by se něco stalo, tak by se nepostupovalo podle zákoníku práce, protože to nejsou vaši zaměstnanci, ale podle zákoníku občanského. A u odpovědnosti za škodu na zdraví podle občanského zákoníku je jedna „výhoda“, a sice ta, že je postavena na tzv. subjektivní odpovědnosti neboli odpovědnosti za zavinění. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech podle zákoníku práce je postavena na tzv. objektivní odpovědnosti - zaměstnavatel odpovídá vždy a všude, pokud k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se z odpovědnosti tzv. nedeliberuje (nevyviní), protože byl zaměstnanec například pod vlivem alkoholu. Ve vašem případě by se zjišťovalo, co jste zavinili vy a co zraněná osoba.

Ještě by bylo vhodné na pozemku, zejména u těch starých budov, umístit vhodné bezpečnostní značky, například zákaz vstupu, nebezpečí pádu, zakopnutí apod. K tomu použijte nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Bezpečnosti práce u dobrovolníků se věnoval tento článek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail