Za Mirkem Králem

Zdroj: 

Vzpomínka RNDr. Stanislava Malého, Ph.D. na odborníka a kolegu Ing. Miroslava Krále, který nedávno zemřel.

Dostali jsme smutnou zprávu, že zemřel dlouholetý člen České ergonomické společnosti (ČES) Mirek Král, který byl spoluzakladatelem brněnské sekce ČES, od roku 1994 zastával funkci místopředsedy a od roku 1996 vykonával funkci tajemníka.

Mirek Král se narodil 9. května 1932. Jeho odborné začátky jsou spojeny s leteckou technikou. Po dálkovém studiu na brněnské Střední průmyslové škole absolvoval inženýrská studia se zaměřením na speciální elektrická vybavení letadel na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (1959–1964). Od roku 1965 působil na této vysoké škole jako pedagog. Pro tento účel absolvoval dvouletý kurs pedagogiky, didaktiky a psychologie. Pracoval v oboru provoz letecké techniky na strojní katedře Letecké fakulty VAAZ dnešní Univerzity obrany jako vedoucí předmětové skupiny, kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991.

S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a začal jej proto rozvíjet na domácí fakultě. V českém prostředí byl pro něj později podnětný odborný kontakt s Luborem Chundelou z ČVUT. Vrcholem aktivní činnosti na Univerzitě obrany bylo napsání práce na téma Vliv lidského faktoru na provozní spolehlivost letecké techniky publikované v Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole navázat následovníci, mezi něž patřil například Doc. Ing. Gabriel Števko. Dlouhodobě spolupracoval s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze, kde se v rámci výzkumů věnoval studiím ergonomické povahy. Spolupracoval také s Institutem výchovy a bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a zkušební komisař pro certifikaci osob odborně způsobilých v prevenci rizik). Pro potřeby výuky zpracoval řadu učebnic. Od roku 2001 spolupracoval s ÚVSSaR Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde externě vyučoval předmět Ergonomie pro konstruktéry strojních zařízení.

V posledních několika letech Mirek Král bojoval s několika nemocemi, ale přesto se velice zajímal o dění v ČES a odborné otázky ergonomie.

Mirek nám bude velice scházet, především jeho ergonomický entuziazmus a jeho neúnavná pracovitost v širokém spektru témat ergonomie.

Mirku, děkujeme.

Stanislav Malý

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail