Z drobné odřeniny se údajně stal úraz s pracovní neschopností. Jak to má zaměstnavatel ověřit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský z Rady vlády pro BOZP.

Chtěla bych se zeptat na možnost neuznání pracovního úrazu zaměstnavatelem, resp. neuznání pracovní neschopnosti, která je dávána zaměstnancem do souvislosti s pracovním úrazem. Zaměstnanec údržby se při seřizování stroje uhodil do čela o vyčnívající část. Pracovník byl ošetřen (drobná odřenina na čele), událost byla zapsána do knihy úrazů. Pracovník dokončil směnu, podle rozpisu směn měl další 2 dny volno. Další směnu už nenastoupil pro nemoc. Následně zaměstnavatel teprve ze sytému elektronických neschopenek zjistil, že neschopnost je vystavena pro pracovní úraz. Ošetřující lékař se se zaměstnavatelem odmítl bavit. Zaměstnanec odmítá kontrolní vyšetření u lékaře pracovnělékařské péče. Jak v takovém případě dál správně postupovat?

Za pracovní úraz se podle ustanovení § 271k odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP), považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (viz § 273 a 274 ZP). Povinnost ohlásit tuto událost má poškozený zaměstnanec nebo svědek [§ 106 odst. 4 písm. h) ZP].

Na rozdíl od nemoci z povolání je rozhodnutí o tom, zdali jde nebo nejde o pracovní úraz, v první instanci na zaměstnavateli a v případě sporu na příslušném soudě. V žádném případě toto rozhodnutí není na příslušném oblastním inspektorátu práce. Váš zaměstnavatel na základě oznámení pracovního úrazu (drobná odřenina na čele způsobená vyčnívající částí) provedl podle ustanovení § 105 odst. 1 ZP objasnění příčin a okolnosti vzniku tohoto úrazu a zápis do knihy úrazů, a to v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZP. Aby však mohl provést další úkony spojené se sepsáním záznamu o úrazu, musí mít důkaz o tom, že vzniklá pracovní neschopnost je v příčinné souvislosti s výše uvedeným pracovním úrazem. Informace ze systému elektronické neschopenky není dostatečným důkazem, i když je důležitou informací, na základě které by měl zaměstnavatel požádat zaměstnance, aby mu tento důkaz o příčinné souvislosti přinesl od ošetřujícího lékaře, který vystavil doklad o dočasné pracovní neschopnosti.

Další postup je tedy následující. Požádejte poškozeného zaměstnance o doklad o příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a vzniklou dočasnou pracovní neschopností. Pokud se skutečně ukáže, že pracovní neschopnost vznikla důsledkem pracovního úrazu, bude povinností zaměstnavatele, při splnění podmínky pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny, sepsat záznam o úrazu podle ustanovení § 105 odst. 3 ZP a plnit další povinnosti s tím spojené podle ustanovení § 105 ZP a jeho prováděcího nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail