Výzkumný ústav bezpečnosti práce - První rok s oceněním HR Award

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce přesně před rokem získal prestižní ocenění HR Excellence in Research Award (HR Award) udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumné organizace získat oceněním HR Award znamená záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení i kvalitu pracovního prostředí.

V roce 2022 se v České republice může prestižním oceněním pochlubit 62 institucí a my patříme mezi ně.

„Bereme to jako velmi prestižní záležitost, zároveň také potvrzení smysluplnosti realizovaných změn v chodu instituce. Získání tohoto ocenění je pro nás zároveň stěžejní výzvou pro další práci a zlepšování, abychom toto ocenění co nejdéle mohli využívat.“ uvedl ředitel VÚBP David Michalík.

VÚBP se přihlásil k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků a nastavil strategické řízení výzkumné instituce v souladu s podmínkami ocenění HR Award for researchers.

Evropská charta a kodex chování

CHARTA

Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků, jejich zaměstnavatelů.

Cílem charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky a zaměstnavatele, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání.

Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

KODEX

Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků sestává ze souboru obecných zásad a požadavků, které by měly být dodržovány zaměstnavateli při jmenování nebo přijímání výzkumných pracovníků. Tyto zásady a požadavky by měly zaručit dodržování hodnot jako průhlednost přijímacího procesu a rovné zacházení se všemi kandidáty, zejména s ohledem na rozvoj atraktivního, otevřeného a trvalého evropského pracovního trhu pro výzkumné pracovníky, a doplňovat zásady a požadavky stanovené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky. Instituce a zaměstnavatelé přistupující ke Kodexu chování tím jasně prokáží své odhodlání odpovědně a seriózně jednat a poskytovat výzkumným pracovníkům spravedlivé rámcové podmínky s jasným cílem přispět k rozvoji evropského výzkumného prostoru.

Obecné zásady a požadavky vztahující se na výzkumné pracovníky:

 • Svoboda výzkumu
 • Etické zásady
 • Profesní odpovědnost
 • Profesní přístup
 • Smluvní a zákonné povinnosti
 • Odpovědnost
 • Řádné postupy v oblasti výzkumu
 • Šíření a využívání výsledků
 • Veřejný závazek
 • Vztahy s dohlížejícími osobami
 • Povinnosti spojené s kontrolou a řízením
 • Nepřetržitý profesní rozvoj

 Obecné zásady a požadavky vztahující se na zaměstnavatele:

 • Uznávání profese
 • Nediskriminace
 • Výzkumné prostředí
 • Pracovní podmínky
 • Stabilita a stálost zaměstnání
 • Financování a mzdy
 • Rovnováha mezi pohlavími
 • Rozvoj kariéry
 • Hodnota mobility
 • Přístup ke vzdělávání a nepřetržitému rozvoji výzkumníků
 • Přístup k odbornému poradenství
 • Práva duševního vlastnictví
 • Spoluautorství
 • Kontrola
 • Výuka
 • Systém hodnocení
 • Stížnosti a odvolání
 • Účast v rozhodovacích subjektech
 • Nábor

Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků:

 • Nábor
 • Výběr
 • Transparentnost
 • Hodnocení zásluh
 • Změny v časovém pořadí životopisů
 • Uznávání zkušeností s mobilitou
 • Uznávání kvalifikace
 • Služební věk
 • Jmenování post doktorandů

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail