Výstupy z činnosti SÚIP za červenec 2017

Zdroj: 

Státní úřad inspekce práce zahájil v průběhu měsíce července 1 251 kontrol zaměstnavatelů. Z tohoto počtu směřovalo do oblasti pracovních vztahů a podmínek 237 kontrol, do oblasti bezpečnosti práce 392 kontrol a v oblasti nelegálního zaměstnávání bylo zahájeno 594 kontrol.

Současně orgány inspekce práce zahájily 33 šetření příčin a okolností pracovních úrazů.

Na základě již ukončených červencových kontrol bylo u zaměstnavatelů zjištěno celkem 569 nedostatků, přičemž v oblasti bezpečnosti práce bylo zjištěno 442 nedostatků. Nejčastěji zaměstnavatelé porušovali povinnost zajistit bezpečnost práce zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. V oblasti pracovněprávní oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, nedodržování právního rámce pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a řada nedostatků byla rovněž zjištěna při odměňování zaměstnanců.

Na základě již uzavřených kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání inspektoráty práce zjistily 21 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 14 občanů ČR a 7 cizinců mimo EU.

Orgány inspekce práce k 31. 7. 2017 zaevidovaly 366 pracovních úrazů, které se staly v měsíci červenci, z toho bylo 5 smrtelných a 66 závažných.

V červenci 2017 Státní úřad inspekce práce obdržel 365 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek 216 podnětů. Dále podatelé v 102 případech upozorňovali na nelegální práci a 44 podnětů směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

V měsíci únoru bylo se zaměstnavateli oblastními inspektoráty práce ukončeno 39 správních řízení vedených za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce. Na základě těchto správních řízení uložily orgány inspekce práce pokuty v souhrnné výši 1 396 000 Kč.

Kromě celoročně prováděné kontrolní činnosti byla v měsíci červenci 2017 zahájena celorepubliková mimořádná kontrolní akce zaměřená na kontrolu nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců v ubytovacích zařízeních (v hotelích, penzionech apod.). Sezonní práce patří, vzhledem ke svému charakteru, mezi jednu z nejrizikovějších oblastí z pohledu možného nelegálního zaměstnávání. Ubytovací služby, ať již se sezonním nebo celoročním provozem, je pak možné zařadit do oblasti, kde je výkon nelegální práce ze strany oblastních inspektorátů zjišťováno často. Z celkového počtu zjištěných nelegálně pracujících osob bylo v roce 2015 zjištěno 17 % a v roce 2016 10 % právě v oblasti ubytování, pohostinství a stravovací služby. V měsíci červenci bylo v rámci této mimořádné kontrolní akce zahájeno 77 kontrol.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail