Výsledky kontrolní činnosti SÚIP za 1. čtvrtletí 2017

Zdroj: 

V průběhu I. čtvrtletí letošního roku zahájily orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 6154 kontrol. Z tohoto počtu se se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti 2267 kontrol.

Na odhalování nelegálního zaměstnávání se zaměřilo 2 289 kontrol, 1 436 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 162 kontrol. K 31. 3. 2017 bylo dokončeno 4 307 kontrol.

Na základě již ukončených kontrol bylo u zaměstnavatelů zjištěno celkem 6 564 nedostatků, přičemž nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce, a to 4 346 nedostatků. Nejčastěji zaměstnavatelé porušovali povinnost zajistit bezpečnost zaměstnanců při práci, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, nedodržování právního rámce pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řada nedostatků byla rovněž zjištěna v oblasti odměňování a pracovní doby zaměstnanců.

Na základě již uzavřených kontrol zahájených v roce 2017 zaměřených na nelegální zaměstnávání inspektoráty práce zjistily 118 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 76 občanů ČR, 9 občanů EU a 33 cizinců mimo EU. V rámci kontrol zahájených v roce 2016, které byly dokončeny v průběhu I. čtvrtletí letošního roku, bylo těmito nadto odhaleno 682 nelegálních zaměstnanců, z toho 67 občanů ČR, 10 občanů EU a 605 cizinců.

Státnímu úřadu inspekce práce bylo v 1. čtvrtletí 2017 hlášeno 7 413 pracovních úrazů, z nichž bylo 15 smrtelných a 268 závažných.

V I. čtvrtletí letošního roku přijal Státní úřad inspekce práce 1 790 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 1 158 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v 427 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci a 205 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce.

Oblastní inspektoráty práce za první tři měsíce roku 2017 ukončily se zaměstnavateli 842 správních řízení vedených za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce a uložily pokuty v souhrnné výši 39 395 000 Kč.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail