Výsledky činnosti SÚIP za prosinec 2014

Zdroj: 
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce za prosinec 2014 informuje o mimořádné kontrolní akci zaměřené na vánoční trhy, pracovní úrazovosti, podávání podnětu ke kontrole a poradenství.

Zhruba 200 zaměstnavatelů zkontrolovali inspektoři Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) v průběhu dvou prosincových týdnů v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na vánoční trhy.

Dle zkušeností inspekce práce představuje nárazové, sezónní a krátkodobé zaměstnávání zvýšené riziko v tom smyslu, že proměnlivá potřeba pracovní síly v krátkém časovém období může vést k nelegálnímu zaměstnávání osob nebo k zaměstnávání bez písemně uzavřených pracovněprávních vztahů, popř. také k zaměstnávání osob vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání. K uvedenému typu sezónního, krátkodobého zaměstnávání náleží rovněž stánkový prodej, s jakým se setkáváme na vánočních trzích.

Předmětem prosincové mimořádné kontrolní akce orgánů inspekce práce se proto stala především kontrola zaměřená na odhalování výkonu nelegální práce a splnění zákonné povinnosti mít na pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u subjektů působících na vánočních trzích pořádaných ve městech po celé ČR, popř. v prodejních stáncích situovaných ve velkých nákupních centrech. Aktuálně se vyhodnocují výsledky těchto kontrol v rámci jednotlivých oblastních inspektorátů práce.

K problematickým oblastem při nárazovém, krátkodobém zaměstnávání patří rovněž pracovní úrazy, jejich hlášení a celkové řešení. Pracovní úrazovost však spočívá v centru dlouhodobé pozornosti SÚIP, který vykonává také kontrolu v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce, mj. za účelem prevence vzniku pracovních úrazů. Kontroly se tak provádějí zejména na pracovištích, kde dochází k výkonu prací náležejících svou podstatou k rizikovým činnostem. V průběhu prosince 2014 zapsal SÚIP do evidence celkem 3 160 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 9 pracovních úrazů s následkem smrti a 74 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 69 pracovních úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům, přičemž ve 4 případech se jednalo o závažný pracovní úraz. Mezi případy smrtelných pracovních úrazů se neobjevil žádný cizinec.

V uplynulém měsíci přijaly orgány inspekce práce 237 podnětů ke kontrole, které budou nyní prověřovat z hlediska jejich opodstatněnosti, tj. zda tyto podněty poukazují na skutečná porušování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů.

Není-li si zaměstnanec jist, zda není zaměstnavatelem na svých právech krácen, může se také obrátit na orgány inspekce práce v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Během prosince loňského roku se na jednotlivá pracoviště inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 4 065 zájemců.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 9. 1. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail