Výpověď pro nadbytečnost

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz k výpovědi dané zaměstnavatelem z nadbytečnosti s dvouměsíční výpovědní lhůtou z důvodu snížení pracovních míst. Ovšem výpověď byla předána 26.10., ale až 27.10. se na poradě zaměstnanci dozvěděli o změnách a zrušení některých pracovních pozic. Je tato výpověď platná a může to zaměstnanec, kterému bylo pracovní místo zrušeno a nebylo přidělené jiné místo, považovat jako překážku na straně zaměstnavatele?

Tak prosím předně výpověď z tzv. organizačních důvodů nepředpokládá nějakou konzultaci se zaměstnanci před dáním výpovědi. Podle § 61 zákoníku práce výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměr projednává zaměstnavatel s odborovou organizací, projednání ale není předchozí souhlas, při tom se předpokládá pouze konzultace za účelem vyslyšení názoru zástupců zaměstnanců. 

Výpověď je jednostranný projev vůle zaměstnavatele. K jeho platnosti stačí, že byla dána písemně a doručena druhému účastníku, tedy předána zaměstnanci. Pokud se týká platnosti výpovědního důvodu – organizační změny tak platí, že tato změna nemusí přímo nastat při dání výpovědi nebo ve výpovědní době, stačí rozhodnutí zaměstnavatele nebo jiného příslušného orgánu o zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části či o jiné organizační změně. Postačí, pokud organizační změna nastane následující den po skončení pracovního poměru. K organizační změně může dojít dříve, nesmí se však stát, že zaměstnancův pracovní poměr skončí a k organizační změně dojde později. Dojde-li k organizační změně dříve a pracovní poměr stále trvá (zaměstnanec je ve výpovědní době), jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Rozhodnutí o organizační změně nemusí být ani vydáno písemně, ale praxe si to žádá. Jinak nyní zaměstnavatel již podle druhého zákoníku práce nemá obecnou nabídkovou povinnost při dání výpovědi zaměstnanci. Pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která je 2 měsíce a začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Jedinou výjimkou je, když zaměstnanec onemocní před uplynutím výpovědní doby a v den, kdy má pracovní poměr skončit, je práce neschopen. V takovém případě se výpověď tzv. staví a výpovědní doba doběhne až zaměstnanec bude opět práce schopen.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail