Vstupní prohlídka u činnosti epidemiologicky závažné

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Klára Jokešová z Ministerstva zdravotnictví.

Ve firmě máme prodavačku potravinářského zboží, která je zařazena do I. kategorie práce. Nově bude nastupovat další prodavačka potravinářského zboží, tudíž šla ke svému obvodnímu lékaři s žádostí o vstupní prohlídku. Ten ji ale odmítl s tím, že dle novely vyhlášky  č. 79/2013 Sb. musí vstupní prohlídku podstoupit u smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby, protože se jedná o epidemiologicky závažnou práci. Kde je to přesně uvedené? V zákoně č. 373/2011 Sb. je přece uvedeno, že lékařské prohlídky provádí poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo registrujícím poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a dále Příloha č. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb. řeší "rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky" (což jsou periodické prohlídky, nikoli vstupní § 10).

Podle ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, mohou zaměstnanci vykonávající práci zařazenou do kategorie první absolvovat pracovnělékařské prohlídky u svého registrujícího praktického lékaře pouze v případě, že součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 zákona č. 373/2011 Sb. nebo jinými právními předpisy.

Jiným právním předpisem je míněna mj. i prováděcí vyhláška k zákonu č. 373/2011 Sb., vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška vymezuje mimo jiné podmínky pro činnosti, které jsou součástí práce. Touto podmínkou je zejména absolvování posouzení zdravotní způsobilosti na základě lékařské prohlídky v případech, které lze podřadit pod jednotlivé části přílohy II. vyhlášky; v případě pracovníků vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné jde o část II. bod 2.

Práce při prodeji potravin je dle ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, považována za činnost epidemiologicky závažnou. Osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné vykonávají tedy práce pro jejichž výkon jsou podmínky stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb., a které náleží mezi práce s rizikem ohrožení zdraví. I když práce prodavačky potravin není zařazena ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. do rizikové kategorie, jedná se o práci s rizikem ohrožení zdraví ve smyslu části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb. a všichni zaměstnanci vykonávající takové činnosti tedy musí absolvovat pracovnělékařské prohlídky u lékaře, který poskytuje zaměstnavateli pracovnělékařské služby, nikoliv u svého registrujícího lékaře.

Postup registrujícího lékaře zaměstnankyně, který provedení vstupní lékařské prohlídky odmítl, je tedy správný. Zároveň upozorňujeme, že výše zmíněná ustanovení jsou součástí zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. ode dne nabytí jejich účinnosti, nikoliv až po přijetí poslední novely těchto předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail