V Domě odborových svazů se vzpomínalo na oběti pracovních úrazů

Zdroj: 
Dne 28. dubna 2009 se Českomoravská konfederace odborových svazů opět připojila k Mezinárodnímu dni smutku, věnovanému těm, kteří přišli o život při práci.

Tradice připomínání obětí pracovních úrazů (a zapálení symbolické svíčky) se zrodila roku 1996, kdy Mezinárodní konfederace svobodných odborů vyhlásila 28. duben Mezinárodním dnem smutku. Nejen za účelem uctění památky zesnulých, ale pro možnost společného shrnutí uplynulého roku z hlediska úrazovosti, uspořádal ĆMKOS na tento den v Domě odborových svazů setkání zástupců z řad odborářů a odborníků BOZP.
 
Úvodního slova se ujal předseda ČMKOS Milan Štech, který poděkoval všem, kteří se podílejí na zabezpečení BOZP za neutuchající snahu chránit lidské zdraví i přesto, že je tato problematika ve srovnání s marketingem a oblastí PR stále odsouvána na druhou kolej. Po pietní minutě ticha se návštěvníci konference dozvěděli z úst Martiny Švorcové ze Státního úřadu inspekce práce předběžné údaje o vývoji pracovní úrazovosti za uplynulý rok. Podle údajů Českého statistického úřadu nalezlo v roce 2008 smrt na pracovišti 174 obětí (z toho osm žen), největší počet smrtelných úrazů má na svědomí opět oblast stavebnictví (nejčastější příčinou úmrtí je pád z výšky). Současný trend pak hovoří o celkovém poklesu počtu pracovních úrazů, prodlužuje se však doba zameškaných pracovních dnů (ze 46,62 dne v roce 2007 na 49,78 dne za minulý rok) následkem úrazu.

Na paní Švorcovou navázal doc. MUDr. Pavel Urban, CSc ze Státního zdravotního ústavu, který se podělil o statistiky nemocí z povolaní. V roce 2008 bylo nahlášeno 1327 nemoci z povolání, z nichž dva případy skončily smrtí pacienta. Dobrou zprávou je však úbytek rakoviny plic a alergií získaných v souvislosti s výkonem povolání. Ing. Alexander Hykel z Českého báňského úřadu informoval účastníky setkání o poklesu závažných úrazů, přesto se ani oblast hornictví v loňském roce nevyhnula 12 úmrtím, které však byly nejméně ve dvou třetinách případů způsobeny nedodržováním podmínek BOZP samotným pracovníkem, nebo nepředvídatelnými událostmi (důlní otřesy apod.). Vývoj úrazovosti doplnil PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D pohledem do odvětví školství, kde se stav zhoršuje (loni bylo evidováno 131 000 úrazů).

Průvodce setkáním, Mgr. Miroslav Kosina, pak zpravil plénum o aktuálním vývoji nového zákona o pojištění, jehož schválení bylo opět odloženo (zřejmě až do roku 2013). O svůj pohled na tuto problematiku se podělil i Jaroslav Bek z Pražské energetiky a.s., který současný stav označil jako neuspokojivý (např. PRE vydá daleko více finančních prostředků, než ze systému úrazového pojištění odčerpá). Taktéž informoval o prvním zasedání pracovní skupiny Rady vlády pro BOZP, jejímž úkolem je navrhnout projekty pro oblast prevence a rehabilitace a nalezení způsobu financování. První polovinu programu pak uzavřel Milan Štech konstatováním, že jsou odbory při jednání tripartity v defenzivě, neboť zástupci zaměstnavatelů nevyvíjejí potřebnou aktivitu a raději pracují v součinnosti s vládou.

Pokračování konference se neslo ve znamení obsáhlé přednášky Viktora Kempy, pracovníka Evropské odborové konfederace, který návštěvníky seznámil se strukturou, činností, posláním a cíly této organizace, a jejími aktivitami na poli BOZP. Mezi ty nejviditelnější patřily informační kampaně zaměřené na snižování muskuloskeletálních onemocnění v letech 2007 a 2008. Podle výzkumů trpí až 60 % evropské populace jistým stupněm těchto obtíží a je tedy třeba proti tomuto stavu bojovat formou osvěty a prevence.
 
Mezinárodní vzpomínkový den zakončil Mgr. Miroslav Kosina vyjádřením naděje příznivějších výsledků na poli pracovní úrazovosti při příštím setkání 28. dubna 2010.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail