Uznání nemoci z povolání, práce na poloviční úvazek a nároky pojišťovny

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Utrpěla jsem nemoc z povolání. Od roku 2013 jsem v invalidním důchodu 1. stupně a pracuji jako OSVČ. Letos jsem se rozhodla nechat zaměstnat jako zdravotní sestra (povolání před NzP). Od 4. 1. 2021 mám pracovní poměr na poloviční úvazek jako odběrová sestra. Stále jsem v invalidním důchodu 1. stupně. Závodní lékařka vyplnila formulář pro pojišťovnu, že mám zkrácený úvazek z důvodu nemoci z povolání. Ale pojišťovna nevyplácí náhradu za ztrátu na výdělku. Dnes po mně vyžadují vyplnění příslušného formuláře za účelem vypracování lékařského posudku se zaměřením na můj zdravotní stav, respektive posouzení, zda jsem zdravotně způsobilá vykonávat současnou profesi odběrové sestry u společnosti na plný pracovní úvazek. Pokud ne, tak na jaký maximální denní pracovní úvazek mohu tuto profesi vykonávat. Aby mohli zadat znalci z oboru zdravotnictví vypracování znaleckého posudku, je k tomu potřeba doložit písemný souhlas pro znalce k nahlédnutí do mé zdravotní dokumentace. Mají na to právo? Než jsem se nechala zaměstnat, ptala jsem se pracovnice pojišťovny a bylo mi odpovězeno toto: „V případě, že práce na zkrácený pracovní úvazek je ze zdravotních důvodů souvisejících s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, musí být nutnost zkrácení úvazku potvrzena lékařským posudkem, který může vystavit pouze poskytovatel pracovnělékařských služeb potencionálního zaměstnavatele.“ Lékařský posudek závodní lékařky jsem doložila. Jak mám tedy postupovat?

Zřejmě se v pojišťovně domnívají, že Vám tak dalece nic není, když jste uzavřela pracovní poměr na práci stejnou jako před nemocí z povolání. Že mohou namítnout podstatnou změnu poměrů a říct, že můžete pracovat na plný úvazek a oni tak nebudou mít povinnost vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku. Proto také chtějí zkoumat Váš zdravotní stav svým posudkovým lékařem. Na to ale skutečně nemají právo. Souhlas, aby mohli nahlédnout do Vaší zdravotní dokumentace, doporučuji nedávat. Tzv. podstatnou změnu poměrů může podle § 271u zákoníku práce namítat pouze odpovědný zaměstnavatel, tedy zaměstnavatel, který je odpovědný za Vaši nemoc z povolání, pojišťovna v žádném případě.

Proto doporučuji, napište jim, že jste celá léta pracovala jako OSVČ (z Vašeho dotazu nevyplývá, co jste dělala, tak nemohu být konkrétnější), ale vzhledem k pandemii, že již nemůžete v živnosti pokračovat (rozepište jim problémy spojené s prací jako OSVČ v době pandemie) a že vzhledem k tomu, že máte pouze invalidní důchod 1. stupně a nízkou rentu, potřebujete mít nějaký stálý příjem. Tak jste volila tuto cestu a uzavřela pracovní poměr na poloviční úvazek. Že důvody, pro které můžete vykonávat práci pouze na poloviční úvazek, jim sdělila v posudku lékařka pracovnělékařské péče zaměstnavatele a jestli potřebují ještě nějaké další údaje, že jim je opatříte. Také zdůrazněte, že jste pravidelně kontrolována posudkovým lékařem České správy sociálního zabezpečení, a ten že uznává následky nemoci z povolání, jinak byste neměla invalidní důchod.

Pokud byste byla v odborech, mohla byste se spojit s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče a oni by Vám určitě pomohli.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail