Úspěšná konference "BOZP v roce 2016"

Zdroj: 
Orgány státní správy by měly při tvorbě legislativy BOZP brát v úvahu její jednoznačnost a srozumitelnost a pojišťovny by měly přehodnotit současný postup vůči zaměstnavatelům při odškodňování pracovních úrazů. To jsou závěry, na nichž se shodli účastníci konference nazvané BOZP v roce 2016, kterou dne 25. 11. 2015 uspořádala v Praze redakce portálu BOZPprofi odborného nakladatelství Verlag Dashöfer.

Dne 25. 11. 2015 se v pražském konferenčním centru U Hájků konala konference s názvem BOZP v roce 2016. Kvalitně obsazená akce, které se zúčastnilo přes 130 odborníků na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přinesla přehled o všech zásadních tématech, jimiž žije oblast BOZP v České republice na sklonku roku 2015.

Po úvodní přednášce Ing. Lenky Svobodové z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce o současných trendech a vlivech v BOZP a seznámení s kontrolní činností SÚIP v podání Ing. Miroslava Zálohy ze Státního úřadu inspekce práce, následoval souhrn legislativních novinek od Tomáše Neugebauera.

Některá témata naznačená v přehledu legislativy pak byla v průběhu jednání rozebrána blíže. Na pořad tak přišla novela úpravy odškodňování pracovních úrazů od JUDr. Evy Dandové z Českomoravské komory odborových svazů, zkušenosti s novou úpravou pracovnělékařských služeb od MUDr. Michaely Krchové – zastupující ředitelky Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj. Bc. Vladimír Mílek, předseda sdružení Společná vize – bezpečnost práce na staveništi, informoval o připravované novele zákona č. 309/2006 Sb., Ing. Pavel Kraják o nedávné novele normy ČSN EN 50110-1 a bezpečnosti práce na elektrických zařízeních obecně. Ing. Marta Zabloudilová z Ekotoxikologického centra CZ pak hovořila o současné chemické legislativě a nových povinnostech, které zaměstnavatelům vyplynuly v souvislosti s jejími posledními změnami.

Roli moderátora a průvodce celým dnem přijal Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. Nejen že jednotlivé příspěvky zasazoval do celkového kontextu a doplňoval fundovanými komentáři, ale také zhodnotil celou konferenci: „Přestože se jednalo o první ročník, šlo podle mého o velmi slušně zvládnutou akci a především záslužný počin, protože událost podobného typu u nás již nějaký čas chyběla. V diskusích, které následovaly po jednotlivých příspěvcích, ale také v kuloárech, bylo možné si s kolegy vyměnit názory a pohledy na problémy, které současnou BOZP pálí. Doufám, že se organizátoři rozhodnou na akci navázat dalšími ročníky.

Na základě ohlasů, které vyvolaly jednotlivé příspěvky, zformulovala konference BOZP v roce 2016 následující závěry.

Konference

  1. vyslovuje zásadní nesouhlas s postupem pojišťoven, u kterých je zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy i přes jasná stanoviska zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb o vzniku pracovního úrazu, odmítá tyto úrazy uznávat, požaduje další zdravotnickou dokumentaci poškozeného a zbytečně svým postupem protahuje celé řízení poskytnutí náhrady škody a nemajetkové újmy.
  2. žádá rozhodující orgány státní správy, aby při přípravě a tvorbě legislativy v oblasti BOZP vždy braly v úvahu její srozumitelnost a jednoznačnost výkladu.

Konferenci se rozhodlo partnersky podpořit také několik firem, které jsou dodavateli řešení pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Hlavním partnerem se stala společnost 3M Česko s.r.o., která na konferenci představila svou nabídku inovativních osobních ochranných pracovních prostředků. 3M pomáhá zaměstnavatelům s výběrem vhodných OOPP prostřednictvím tzv. 3M Institutu a jeho internetové platformy safetyportal.cz. Významným partnerem byla společnost TOKOZ a.s., která je na českém trhu výhradním distributorem systému Lockout/Tagout od společnosti Master Lock. Partnery byly dále společnosti J. A. Clean – jednička v bezpečnostním značení a 3C Systems, distributor pružných mobilních zábran A-Safe.

Jako spolupracující instituce se na konferenci podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce se svým oborovým portálem BOZPinfo.czEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na přípravě konference dále spolupracovala Společná vize o.s. – sdružení pro bezpečnost práce na staveništiEkotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Mediálními partnery byl portál www.tzb-info.cz a časopisy nakladatelství Business Media CZ Technický týdeníkTechnik.

Konference BOZPPROFI

Konference BOZPPROFI

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail