Úrazovost související s ruční manipulací

Zdroj: 

S určitou nadsázkou lze říci, že ruční manipulace, prováděná od pradávna, vždy byla spojena s možností poškozování života a zdraví, a to od okamžiku zrodu do okamžiku skonu každého člověka. V současné době je na ruční manipulaci vázána nejen rozsáhlá, ale i závažná úrazovost a nemocnost.

Úvod

Úvod

S určitou nadsázkou lze říci, že ruční manipulace, prováděná od pradávna, vždy byla spojena s možností poškozování života a zdraví, a to od okamžiku zrodu do okamžiku skonu každého člověka. V současné době je na ruční manipulaci vázána nejen rozsáhlá, ale i závažná úrazovost a nemocnost.

V příspěvku jsou informace o pracovní úrazovosti, které získal Státní úřad inspekce práce v rámci celostátních prověrek skladového provozu a vnitrozávodové dopravy. V rámci rozboru získané úrazovosti byl proveden též výpočet rizik obsluh jednotlivých strojů a zařízení užívaných ve skladovém provozu a vnitrozávodové dopravě, včetně související ruční manipulace. Ruční manipulace ve všech provedených rozborech byla spojena vždy s nejvyšší hodnotou zjištěného rizika.

Podle terminologické normy [1] je ruční manipulace definována jako manipulace prováděná ručně nebo ručním nářadím. Předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [2] za ruční manipulaci s břemeny považují přepravování nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, které v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek zahrnuje zejména možnost poškození páteře zaměstnance. Na ruční manipulaci je vázána značná část úrazovosti – pracovní i mimopracovní, ale i nemocnosti. O rozsahu a závažnosti těchto nežádoucích událostí není ale potřebná a dostatečná znalost a to nejen u laické, ale i u odborné veřejnosti.

V současné době, až na vzácné výjimky, se nelze setkat s dělnickou profesí či pracovní činností vázanou pouze na ruční manipulaci; tato manipulace je ale součástí celé řady zejména dělnických profesí. K nedostatečné informovanosti o úrazovosti vázané na ruční manipulaci přispívá i ta skutečnost, že ruční manipulace nebyla v minulosti, ale není ani dnes zařazena mezi sledované zdroje úrazů [3]. Při jejím poznávání jsme tudíž odkázáni pouze na jednorázově prováděné rozbory úrazovosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail