Úraz zaměstnance na kurzu pro instruktory vodní turistiky. Kdo odškodňuje?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Úraz zaměstnance na kurzu pro instruktory vodní turistiky. Zaměstnanec byl vyslán zaměstnavatelem na kurz pro instruktory vodní turistiky, kde byl pořadatelem řádně proškolen. Při otočce na hladině se převrátil a odřel o kameny v řece. Kdo odškodňuje tento úraz? Zaměstnavatel, nebo pořadatel kurzu? Já jsem přesvědčen, že zaměstnavatel, naše právnička naopak tvrdí, že pořadatel.

Zde si musíme předně uvědomit, že práce, kterou je i prohlubování kvalifikace (školení) ve smyslu § 230 zákoníku práce (ZP), konána mimo sjednané místo výkonu práce, je de facto pracovní cestou podle § 42 ZP. Je-li tedy zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, s níž souhlasí a jejímž předmětem je prohlubování kvalifikace (školení), vzniká mu právo na náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s touto pracovní cestou za podmínek stanovených § 151 a násl. ZP. Takže z Vašeho dotazu vyplývá, že dotyčný zaměstnanec byl zároveň na pracovní cestě a zároveň na školení.

Když se pak podíváme na to, co je plněním pracovních úkolů (§ 273 ZP) a úkony přímo souvisejícími s plněním pracovních úkolů (§ 274 ZP), pro vznik odpovědnosti za škodu z titulu pracovních úrazů, zjistíme, že zde nalezneme oboje. Činnost, která je předmětem pracovní cesty je plnění pracovních úkolů podle § 273 odst. 1 ZP a školení je úkon přímo související s plněním pracovních úkolů podle § 274 odst. 2 ZP.

I když je činnost, která je předmětem pracovní cesty, označena za plnění pracovních úkolů, zatímco školení zaměstnanců je považováno „jen“ za činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, v obou případech je jednotícím prvkem vztah k výkonu práce. Předmětem pracovní cesty je výkon práce (za stanovených podmínek) mimo místo výkonu práce sjednaného pracovní smlouvou, zatímco v případě zaškolení nebo zaučení (§ 228 ZP) a prohlubování kvalifikace neboli školení (§ 230 ZP) je stanovena nevyvratitelná právní domněnka, že účast na těchto formách odborného rozvoje je považována za výkon práce.

Z uvedeného tedy musíme učinit závěr, že odpovědný za úraz je zaměstnavatel dotyčného zaměstnance, který jej na ono školení vyslal.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail