Úraz vysokoškoláka. Bude odpovědná vysoká škola?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Dotaz se týká odpovědnosti za úraz na vysoké škole. V § 391 odst.4 zákoníku práce (ZP) se uvádí, že příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která vznikla úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s ní. Konkrétně: student má povinné dva zápočty z vybraného sportu. Po splnění této studijní povinnosti a v případě volné kapacity se může přihlásit na sportovní aktivity, které jsou nepovinné, pro studenty výhodné, neboť sport je zdarma. Bude odpovídat vysoká škola za úraz při této dobrovolné aktivitě? Jaký je právní výklad výše uvedeného § 391 odst. 4 ZP. Otázka směřuje více k tomu, zda na vysokých školách se jedná o úraz školní nebo o úraz. Legislativa opomněla na vysokoškoláky. Řeší pouze zaměstnance nebo žáky. Co je pro vysokoškoláka školní úraz, jaký použít postup?

Máte pravdu, že nemáme právní předpis o evidenci školních úrazů na vysokých školách. Evidence školních úrazů upravená vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů se týká žáků mateřských, základních, středních, vyšších odborných a některých dalších škol ve smyslu § 29 zákona č. 561/2009 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o evidenci pracovních úrazů se týká zaměstnanců v pracovněprávním vztahu nebo osob vyjmenovaných v § 11 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nicméně ustanovení § 391 odst. 4 ZP upravuje odškodňování úrazů studentů vysokých škol, ke kterým došlo při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou. Zde je třeba vycházet ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a především z jeho definice studijního programu v ustanovení § 44. Pokud bude nepovinný předmět - sport - součástí studijního programu dotyčného studenta, pak i úraz utrpěný v průběhu studia tohoto předmětu - sportu - bude považován za součást studijního programu a vysoká škola bude odpovídat za úraz. To je dobrodiní právní úpravy ZP, která upravuje objektivní odpovědnost za škodu při úrazech i pro osoby vyjmenované v § 391 a § 392 ZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail