Úraz školitele při cestě na školení. Bude pracovní?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Mám nastoupit do zaměstnání na pozici školitele. Budu mít k dispozici auto a to i pro soukromé účely. Často budu vyjíždět z domova přímo na školení, která budou na jiném místě, než moje kancelář. Pokud bych měla po cestě z domova na místo školení havárii s úrazem, bude úraz veden jako pracovní? Pokud ne, za jakých podmínek by tomu tak bylo?

Z dotazu není zřejmé, jak zní vaše pracovní smlouva. Ta musí mj. obsahovat místo nebo místa, ve kterých má být práce vykonávána. Cesta z místa zaměstnancova bydliště do místa nebo míst uvedených v pracovní smlouvě je cestou do zaměstnání. Úraz, který zaměstnanec utrpí cestou do zaměstnání, není úrazem pracovním. Zákoník práce v § 34a ale omezuje možnost uvést do pracovní smlouvy více míst, kde má být práce vykonávána, jen na jednu obec. Jestliže je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce.

Platný, ale dosud neúčinný zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců uvádí, že „Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.“. A v takovém případě úraz zaměstnance při cestě bude úrazem pracovním. Problematické posuzování může nastat při cestách po Praze jako jediné obci. Přitom vzdálenosti při těchto cestách mohou být výrazně delší, a také, z hlediska dopravy, rizikovější, než cesty z jedné obce do druhé.

Důležité bude, jak vaše cesty z místa bydliště na místo, kde budete školení provádět, bude posuzovat zaměstnavatel.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění

26.02.2014 - 09:53 Radoslav Vlasák
Možná by bylo vhodné doplnit, že ke každé pracovní cestě by měl být zaměstnavatelem vystaven tzv. cestovní příkaz (na jehož základě se pak vyúčtovává cestovné atd.). A v něm by měl zaměstnavatel přesně stanovit, odkud a kam bude pracovní cesta uskutečněna, včetně určení dopravního prostředku. Všem pozdějším rozporům, dohadům a nedorozuměním by se tak dalo předejít.

K případu cesta do práce a z

26.02.2014 - 17:13 Jan Buček
K případu cesta do práce a z práce existuje plný pytel soudních rozhodnutí (judikátů), často i protichůdných. V zásadě platí, že ve Vašem případě se jedná o cestu do a z práce. Pokud by se v takovém případě např. uznával pracovní úraz, muselo by být zaměstnavatelem určeno, že v takových případech Vám začíná z domova pracovní cesta. Nemusel by na každou takovou cestu vydáván samostatný cestovní příkaz.

Doplnění 2.

26.02.2014 - 23:25 Václav Syrový
Podle mne by měl "ÚRAZ" někdo u společnosti šetřit. A posoudit podle ustanovení § 380 ZP zda se jedná či nejedná o pracovní. V tomto duchu by měla mít společnost zpracovaný vlastní vnitřní předpis na šetření úrazů a zjišťování příčin, zdroje a ostatních okolností vzniku úrazu. A v tom je asi zakopaný pes. Úraz nemůže nikdo zodpovědně posoudit pokud je mimo společnost, úraz nešetřil, nemluvil s postiženým, svědky a dalšími pracovníky společnosti.

Re: Doplnění 2.

27.02.2014 - 09:54 Radoslav Vlasák
Samozřejmě - moje poznámka směřovala k obdobnému závěru. Měl-li by zaměstnavatel jednoznačný vnitřní předpis právě pro stanovení toho, co a kdy se u něj pokládá za pracovní (služební) cestu a co a kdy za cestu do a ze zaměstnání, bylo by i zmíněné šetření a posouzení úrazu (pracovní či nepracovní) podstatně jednodušší. Totéž pak platí i u případného použití soukromého vozidla pro služební účely atd. atd.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail