Těhotné ženy a ionizující záření - rozpor ve vyhláškách

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

V souvislosti s interní úpravou pracovních podmínek těhotných žen v našem zdravotnickém zařízení je mj. řešena také otázka, zda v kontrolovaných pásmech se zdroji ionizujícího záření je těhotným ženám práce zakázána a nebo je s určitým omezením přípustná. K nejistotě ohledně rozsahu tohoto zákazu vedou dvě vyhlášky, které zmíněnou problematiku upravují. Podle ustanovení § 2 písm. o) vyhlášky č. 288/2003 Sb., v platném znění, jsou jim takové práce zakázány, avšak vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., v platném znění, tuto možnost připouští za podmínek stanovených v § 23 odst. 2 (viz také § 30) této vyhlášky. Prosím o sdělení, jaká pravidla práce těhotných žen při práci se zdroji ionizujícího záření platí?

Děkuji Vám za upozornění na vyhlášku č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve vazbě na vyhlášku č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.  Samozřejmě, že asi musíme držet výklad, že novější právní předpis, tedy vyhláška č. 288/2003 Sb. má přednost a že pro těhotné ženy by měla být práce v kontrolovaných pásmech zakázána. Uznávám ale, že pro tento výklad není jiná opora než to, že vyhláška č. 288/2003 Sb. je mladší.

Přitom si musíme přiznat, že sama vyhláška č. 288/2003 Sb. obsahuje z legislativního hlediska řadu technických chyb, pro které se také začalo uvažovat o novele vyhlášky. Vyhláška je velice provázaná na nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Toto nařízení vlády však bylo rekodifikováno a doznalo i určitých věcných změn. Další zásadní nedostatek vyhlášky č.288/2003 Sb. je také její neprovázanost k zákonu  č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. v zákoně se zcela nově vymezují  obecné zásady klasifikace chemických látek a přípravků, které platí v ES. Narozdíl od platné právní úpravy se v souladu s právními předpisy ES uvádí odděleně zásady pro klasifikaci chemických látek a pro klasifikaci chemických přípravků. V návaznosti na to je nově stanoven okruh R – vět a S – vět. Proto by bylo vhodné provést důkladnou inventuru vyhlášky zejména ve vztahu k přílohám č. 1 až 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování chemických látek a chemických přípravků.

Kdybyste chtěli mít skutečně závazný výklad k Vámi popisovanému případu, doporučuji abyste se obrátili na Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Autor článku: 

Komentáře

Dobrý den!

19.10.2010 - 11:43 Josef Gajdošík
Paní Dandová! V podobném případě mi úřad p. Drábové odpověděl tisk. mluvčí, když to zkrátím, že zařízení je bezpečné pro všechny předměty a tudíž i potraviny a lidské tělo. Jinými slovy, byl to překlad z návodu k použití od výrobce. Pokud se takovýto úřad odvolává na dokumentaci od výrobce, nemusí být placen z daní poplatníků. Tuto informaci si seženu kdekoliv sám. Jinak přeji pěkný den a úsměv na líci.

ano

19.10.2010 - 17:23 Josef Gajdošík
První příspěvek byl nevhodný? Zadejte tedy nějaká pravidla, ať zbytečně nemarním čas.... vždy s úsměvem!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail