infekční onemocnění

30.03.2022
Zdroj:
Je onemocnění covid-19 uznáno jako nemoc z povolání jen pro zdravotníky a sociální pracovníky, nebo i pro jiné pracovní pozice?
14.01.2022
Zdroj:
Ke konci roku 2021 vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra. Číslo tvoří 11 recenzovaných článků.
13.01.2022
Zdroj:
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Řízení rizik BOZP - přenosné infekce.
22.12.2021
V rozvojových zemích představují infekční onemocnění nejčastější příčinu úmrtí a jeden z hlavních faktorů, který brzdí jejich ekonomický růst. Jak však ukázala pandemie covidu-19, epidemie mohou paralyzovat i vyspělé státy a dramatickým způsobem zasahují i do bezpečnosti práce. Změna klimatu, která je primárně spojena se zvýšením průměrné teploty na Zemi, přináší řadu dalších environmentálních jevů: větší teplotní výkyvy, častější výskyt teplotních extrémů a hydrometeorologických katastrof, změny v sezónnosti počasí, ve srážkových poměrech, vlhkosti vzduchu, acidifikaci a salinitě oceánů atd. Všechny tyto aspekty klimatické změny mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na původce infekcí, jejich přenašeče a hostitele. Klimatická změna tak má dopad na geografické rozšíření, sezónnost, incidenci i závažnost průběhu řady infekčních onemocnění. Tání permafrostu s dormantními mikroorganismy představuje riziko rozšíření z epidemiologického hlediska nových patogenů. Adaptace původců chorob studenokrevných organismů na vyšší teploty okolního prostředí mohou vést ke vzniku termostabilních kmenů schopných infikovat člověka. Porozumění komplexnímu vlivu klimatické změny na šíření infekčních onemocnění a spolehlivé predikce propuknutí nákaz vyžadují detailní znalost a pochopení mechanismů, jakými jednotlivé klimatické faktory ovlivňují chování, vývoj, plodnost a mortalitu parazitů, jejich přenašečů i hostitelů. Předložený článek rozebírá tyto faktory ve vzájemných souvislostech a představuje komplexní vlivy probíhající klimatické změny na různé aspekty šíření a virulence infekčních onemocnění.
31.07.2009
Práce hodnotí výskyt infekčních nemocí z povolání v období 1997 – 2007 na jižní Moravě. Bylo uznáno 347 nemocí z povolání přenosných a parazitárních, což je 22% ze všech uznaných nemocí z povolání v dané lokalitě a období. Věk postižených byl 19 až 69 let, významně častěji byly postiženy ženy. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností mělo dominantní postavení zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti (N.85), významný byl i podíl pracujících v zemědělství, myslivosti a lesním hospodářství (A01 a A02). U onemocnění interhumánně přenosných převládal svrab, virové hepatitidy a tuberkulóza. U zoonóz šlo nejčastěji o boreliózu, trichofytózu a hrboly dojičů. Tropické infekce byly zastoupeny malárií, amébózou, dengue a virovou hepatitidou C. Infekční onemocnění mají zdravotní, sociální i ekonomické důsledky, je potřeba věnovat i nadále pozornost jejich prevenci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail