Stavebnictví: prevencí proti úrazům

Recenze na knihu: Stavebnictví: prevencí proti úrazům

Dlouhodobé statistiky pracovní úrazovosti potvrzují, že stavebnictví patří mezi nejrizikovější ekonomická odvětví. Jelikož se trendy v počtech smrtelných pracovních úrazů příliš nemění ani po zavedení funkce koordinátora BOZP, je nutné stále více apelovat na vedoucí pracovníky na stavbách, kteří svými postoji a přístupy mohou významným způsobem přispět k prevenci rizik. A právě pro tuto skupinu čtenářů je tato kniha určena. Z tohoto důvodu bylo snahou autorů prezentovat nejen teoretický rámec BOZP vycházející z platné legislativy, ale především se zaměřit na praktickou rovinu řešení každodenních úkolů a činností prováděných na stavbách s akcentem na bezpečnost práce. V knize jsou proto detailně diskutovány hlavní problémy související se zajišťováním BOZP na staveništích a také pojednání o hlavních příčinách pracovních úrazů, které se zde nejčastěji vyskytují. Kniha shrnuje také výsledky expertního šetření, které odborníci z VÚBP, v.v.i. provedli na vybraných stavbách v ČR. Zjištěné závěry jsou zpracovány do přehledných statistik a dále doplněny o praktické zkušenosti a poznatky získané prohlídkami řady realizovaných staveb.

MAREK, Jakub...[et al.]. Stavebnictví: prevencí proti úrazům. 1. vyd. Praha : VÚBP, 2010. 294 s. ISBN 978-80-86973-38-8.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail