Sněmovna jedná o novele zákoníku práce

Zdroj: 

Chystají se například změny v oblasti práce doma a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vládní novela také mimo jiné ruší jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavádí nová pravidla počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby a zaručuje dobu odpočinku při pracích mimo pracovní poměr. Má také více chránit matky po návratu z rodičovské dovolené.

Dlouhý straší zánikem dohod o pracovní činnosti

Kvůli novele zákoníku práce, kterou ve středu projednává sněmovna, hrozí podle podnikatelů zánik dohod o pracovní činnosti. Zaměstnanci tak prý mohou přijít o benefit v podobě práce z domova. Problémem je také povinné zavedení pátého týdne dovolené i v soukromém sektoru, uvedli zástupci Hospodářské komory. Za týden dovolené podnikatelé, kteří jej sami dobrovolně dosud neposkytují, zaplatí 28 miliard korun ročně, odhadují zástupci HK zřejmě z křišťálové koule.

Novela zákoníku práce nejenže nepřináší slibovanou flexibilitu pracovněprávních vztahů, naopak dojde k jejímu snížení. Příkladem jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde se zavádí nové evidenční povinnosti a zpřísňují se pravidla odměňování, která atraktivitu těchto dohod v praxi významně omezí,“ jako obvykle straší prezident komory Vladimír Dlouhý.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nyní umožňuje zaměstnavatelům zejména v sezonních oborech, jako jsou například cestovní ruch a pohostinství, stanovit pracovní dobu zaměstnance tak, aby nepřesáhla 20 hodin týdně v období 52 týdnů. Nově má být toto období zkráceno na polovinu, tedy 26 týdnů.

Zánik hrozí podle komory i práci z domova (home office). Důvodem je administrativa spojená s náhradou podílu nákladů zaměstnance, zajištění bezpečnosti práce či nově povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci právo setkávat se s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

"Český zákoník práce po velké liberalizaci v roce 2012 a dalších novelách dnes zakotvuje a umožňuje všechny flexibilní formy práce a poskytuje dostatečnou smluvní volnost. Současná tzv. "koncepční novela" reaguje na požadavky praxe. Není možné, aby 5 týdnů dovolené měli ze zákona jen zaměstnanci státního sektoru a privátní sféře si pátý týden dovolené mohou sjednat pouze v kolektivní smlouvě. To je jednoznačná diskriminace, jde o vážné narušení rovnosti, chceme snad směřovat mezi vyspělé země. Pokud jde o dohodu o pracovní činnosti, novela ji jen dává do souladu s evropskou směrnicí o úpravě pracovní doby. Pokud jde o homme office, novela jen formulačně zpřesňuje už současná pravidla, jak to také vyžaduje evropská směrnice. Je třeba zdůraznit, že smysl pracovního práva je ochraňovat slabší stranu pracovněprávního poměru. Jeho základní role je tedy ochranářská, Hospodářská komora svými argumenty by ve jménu flexibility nejraději zlikvidovala základní smysl pracovního práva, nerespektuje, že ruku v ruce s flexibilitou musí jít tzv. flexisecurita, jak konec konců prosazuje i EU. ČMKOS od roku 1990 čelí soustavnému tlaku některým zaměstnavatelským kruhům, které by nejraději viděli zákoník práce jako návod pro snadné vyhazování lidí z práce,“ uvedla pro e-sondy Jana Kašparová, mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů.
Dohodu o pracovní činnosti podle ní novela jen dává do souladu s evropskou směrnicí o úpravě pracovní doby. V případě home office novela jen formulačně zpřesňuje současná pravidla, jak to vyžaduje i evropská směrnice. „Smyslem pracovního práva je ochraňovat slabší stranu pracovněprávního poměru. Jeho základní role je tedy ochranářská,“ dodala.

Komentáře

Po roce 1989 jsem pracoval v

03.03.2017 - 04:58 Norbert Chalupa
Po roce 1989 jsem pracoval v soukromé sféře jako zaměstnanec 8 let. Domnívám se, že celá tato léta jsem byl ve vztahu k svému zaměstnavateli loajální a řádně plnil své povinnosti. Toto mi zaměstnavatel oplácel svojí velkorysostí, různými benefity, potažmo i výší mzdy. Viděl jsem, co je na zaměstnavatele kladeno, jaká zodpovědnost a že není žádná legrace zajistit finanční prostředky každý měsíc pro více než 200 zaměstnanců. Od r. 2000 se živím jako OSVČ a mám tu ohromnou možnost, jako řada dalších kolegů, že při svých službách zaměstnavatelům se stýkám s nejvyšším vedením firem a také se zaměstnanci. Tudíž znám problémy zaměstnavatelů, znám problémy zaměstnanců, poněvadž si myslím, že při naši činnosti dokážeme celkem dobře ,,proniknout,, dovnitř firmy, do jejího fungování. Objektivně musím přiznat, že mi je zaměstnanců někdy líto, v jakých podmínkách musí pracovat a co vše musí snášet. Pochopitelně, že v rámci svých kompetencí a možností na toto poukazujeme, ale co si budeme povídat, mnohdy bezvýsledně. Naštěstí je takových zaměstnavatelů málo, alespoň z mého pohledu. Někdy to ovšem nejde jinak vzhledem k charakteru práce. Situace na trhu práce je v současné době taková, jaká je. Nejsou lidi. A to už dnes ve všech oborech, nejen strojírenství, jak to bylo zprvopočátku. Lidé schází všude a navíc ti, kteří by pracovat mohli, nepracují, nechtějí. Kraj od kraje se to samozřejmě liší. Takže se karta malinko obrací a už je také z firem cítit, že si někteří zaměstnanci, vzhledem k své ,,nepostradatelnosti,, kladou podmínky a to hlavně finanční. Jistěže je nějaké procento, které je nezaměstnatelné zejména vzhledem k svému zdravotnímu stavu. Těmto lidem by se mělo pomoci maximálně! Pomoci jim a to hlavně tak, že by byli maximálně motivováni zaměstnavatelé tyto lidi zaměstnat. Rád bych se zeptal, kde všichni zaměstnavatelé v soukromé sféře mají na ten týden dovolené navíc brát?? Ve státní sféře není problém týden dovolené navýšit. Ono se to z toho rozpočtového koláče někde ukousne. Ale kde má kousat ten zaměstnavatel? Jistěže jsou podniky, které s tím problém mít nebudou, ale já znám spoustu firem malých, které by se s tím problémem zcela jistě potýkali!? Pamatuji si, když se navyšovala délka dovolené ze tří na čtyři týdny, už toto s mnohými zaměstnavateli zamávalo. Rád bych napsal jedno. Jsem moc rád, že nikoho zaměstnávat nemusím a také nechci. Opravdu obdivuji ty, kteří do toho šli! Ze strany státu by měla být maximální podpora zaměstnavatelům, zejména těm, kteří vyrábějí, zaměstnávají, a ještě musí prodat! To prodat mám namysli to, že jim peníze přijdou na účet, nikoli, že si někdo zboží, produkt odebere, odveze a nezaplatí. Do toho máte inspektorát práce, hygienu, veterinu, hasiče, životní prostředí, ČOI a další jiné kontrolní orgány. Do toho máte embargo ve vztahu k Rusku (můžete na mě plivat). Prosím, neházejte zaměstnavatelům klacky pod nohy. Jak už jsem napsal, situace na trhu práce se malinko mění a zaměstnavatelé sami toto pociťují, tudíž sami si situaci vyhodnotí a následně se zachovají tak, aby si zaměstnance udrželi.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail