Školení řidičů ručních elektrických nízkozdvižných vozíků

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Zákoník práce, ČSN 26 88 05 a návody k používání vozíků vyžadují, aby byli prací s vysokozdvižnými vozíky pověřováni pouze kvalifikovaní řidiči s odpovídajícím dokladem o vyškolení.  Jak je to s řidiči ručních elektrických nízkozdvižných vozíků? Mají být proškoleni podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.?

Pokud elektrické zařízení elektrického nízkozdvižného vozíku spadá dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. mezi vyhrazená elektrická zřízení, tedy zařízení s proudem a napětím převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem, pak práce na elektrickém zařízení tohoto vozíku může vykonávat pouze pracovník znalý s oprávněním dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Obsluhovat takové zařízení může pracovník poučený dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Podmínky, za kterých je zaměstnavatel povinen zajistit školení a přezkoušení pracovníků dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. jsou zcela přesně uvedeny v samotné vyhlášce. Zaměstnavatel má povinnost školení a přezkoušení zajistit, nikoli sám školit a přezkušovat, a to u těch profesí, kterých se to týká.

Pokud elektrické zařízení vozíku je zařízením bezpečným, u něhož nemůže dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, pak se na něj při jeho obsluze a práci na něm, nevztahují požadavky jmenované vyhlášky.

Dle ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika, čl. 6.4 Informace pro používání:
Výrobce musí poskytnout informace k zajištění bezpečného a správného používání stroje. Údaje o případném zaškolení, jeho obsahu a typu by mělo být součástí průvodní dokumentace stroje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail