Školení pracovníků nakládajících s diisokyanáty

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Zbyněk Moravec.

Sledujeme legislativu týkající se omezení diisokyanátů podle Nařízení Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty. Víme, že existuje několik cest, jak zabezpečit školení zaměstnancům nakládajícím s diisokyanáty. Rádi bychom našim odběratelům poradili, jak procesem školení zaměstnanců a jejich nadřízených projít hladce. Na BOZPinfo jsem se dozvěděla, že školení může provést interní nebo externí odborně způsobilá osoba při školení „na místě“. Je nutné, aby se tato OZO řídila postupem, který je uveden zde: Safe use of Diisocyanates - Trainer Access (safeusediisocyanates.eu)? Postup je docela drahý a zdlouhavý. 

Žádný závazný postup není stanoven. Na Vámi zmíněných webových stránkách je k dohledání i prezentace, jinak některé ty materiály jsou dohledatelné i v češtině. Jako pomůcku pro školení bych určitě doporučil mít k dispozici bezpečnostní listy používaných výrobků. Rozhodně bych doporučil připomenout při školení nutnost používání OOPP na ochranu dýchacích cest, zejména v prostředí s nedostatečným větráním, protože ona vlastnost Resp. Sens. je tím hlavním důvodem, proč jsou na diisokyanáty uvalována prohibitivní opatření. V krajním případě to může přerůst až v astmatické záchvaty a podle konzultace s paní prof. Pelclovou, emeritní ředitelkou Toxikologického informačního střediska, může dlouhodobá nechráněná expozice vyvolávat v plicích změny plicní tkáně, což jsou nepochybně závažné důsledky. Je na každém subjektu, zda vytvoří vlastní osnovu školení nebo se přidrží materiálů ISOPA. Zaznamenal jsem, že toto sdružení nabízí i e-learningová školení.

Autor článku: 

Komentáře

Je někde uvedeno, co bude

27.07.2023 - 16:51 Dana Keprtová
Je někde uvedeno, co bude následovat po 24.8.2023? Bude nutné se při nákupu látek obsahující Diisokyanáty prokázat certifikátem s unikátním kódem, které je vydáváno po e-learningu na webu www.safeusediisocyanates.eu/cs/ nebo stačí vlastní podpis na klasické papírové školení, že školená osoba školení absolvovala či se kupující nemusí ničím prokazovat? Všude jsou uvedeny celkem matoucí informace. Někteří dodavatelé nabízí kód ke školení zdarma, ale v CZ je jen jedno školení, a to jen to základní, nikoliv rozšířené. Dle Nařízení EU viz výše je potřeba školení jak od OZo, tak on-line, pokud jsem dobře četla. Zná někdo odpovědi, prosím?

Také by mě zajímalo co bude následovat po 24.8.2023 když nebude

16.08.2023 - 12:24 Ivana Vaňková
Také by mě zajímalo co bude následovat po tomto datumu, když nebude nikdo proškolen - tedy myslím jenom na tohle. Také jsem byla na stránkách e-learningu , kde je to také celkem dost složité. A zase naopak pokud bude proškolen tak se nějak bude při nákupu těchto výrobků něčím prokazovat???

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail