Školení pracovníků nakládajících s diisokyanáty

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Zbyněk Moravec.

Sledujeme legislativu týkající se omezení diisokyanátů podle Nařízení Komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty. Víme, že existuje několik cest, jak zabezpečit školení zaměstnancům nakládajícím s diisokyanáty. Rádi bychom našim odběratelům poradili, jak procesem školení zaměstnanců a jejich nadřízených projít hladce. Na BOZPinfo jsem se dozvěděla, že školení může provést interní nebo externí odborně způsobilá osoba při školení „na místě“. Je nutné, aby se tato OZO řídila postupem, který je uveden zde: Safe use of Diisocyanates - Trainer Access (safeusediisocyanates.eu)? Postup je docela drahý a zdlouhavý. 

Žádný závazný postup není stanoven. Na Vámi zmíněných webových stránkách je k dohledání i prezentace, jinak některé ty materiály jsou dohledatelné i v češtině. Jako pomůcku pro školení bych určitě doporučil mít k dispozici bezpečnostní listy používaných výrobků. Rozhodně bych doporučil připomenout při školení nutnost používání OOPP na ochranu dýchacích cest, zejména v prostředí s nedostatečným větráním, protože ona vlastnost Resp. Sens. je tím hlavním důvodem, proč jsou na diisokyanáty uvalována prohibitivní opatření. V krajním případě to může přerůst až v astmatické záchvaty a podle konzultace s paní prof. Pelclovou, emeritní ředitelkou Toxikologického informačního střediska, může dlouhodobá nechráněná expozice vyvolávat v plicích změny plicní tkáně, což jsou nepochybně závažné důsledky. Je na každém subjektu, zda vytvoří vlastní osnovu školení nebo se přidrží materiálů ISOPA. Zaznamenal jsem, že toto sdružení nabízí i e-learningová školení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail