Školení obsluhy kovoobráběcího stroje

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Rád bych se zeptal, zda-li nějaký právní předpis stanoví, kdo smí provádět školení z obsluhy kovoobráběcího stroje (např. hrotový soustruh), jak po odborné stránce, tak po stránce BOZP a jak často se musí tato školení opakovat. Může obě školení (odborné i BOZP) provádět vyučený obráběč s praxí na daném stroji?

Povinnosti zaměstnavatele, uložené mu zákoníkem práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejsou stanoveny tak podrobně, aby upravovaly školení BOZP na jednotlivých pracovních místech. Obecně je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Podle potřeb vykonávané práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Informace a pokyny by měly směřovat již ke konkrétnímu pracovnímu místu, např. ke konkrétnímu obráběcímu stroji.

Žádný právní předpis nestanoví, kdo má školení BOZP provádět, nestanoví odbornou způsobilost lektora. Je jen na zaměstnavateli, koho školením pověří. Může provést školení sám, pokud je fyzickou osobou, pověřit zaměstnance či zajistit školení externistou či externí firmou. Není vyloučeno, že tu část školení BOZP (informace a pokyny), která se týká konkrétního pracovního místa, provede zkušený zaměstnanec, který je s pracovním místem sám dostatečně obeznámen.

Rovněž není právním předpisem stanoveno, kdo smí provádět školení obsluhy obráběcího stroje. Zákoník práce pouze ukládá zaměstnavateli, aby zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, zaškolil nebo zaučil. I v tomto případě je jen na zaměstnavateli, koho zaškolením nebo zaučením pověří.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail