Školení BOZP u obsluhy VTZ – tlakových

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Kdo může provést školení obsluhy vyhrazených technických zařízení tlakových, nádob na plyny sloužících k dopravě plynů (tlakové lahve na acetylén) dle ust. § 24 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.? Jsem revizní technik tlakových nádob stabilních. Mohu toto školení provést sám, nebo ho musí provést zkušební technik pro nádoby na plyny?

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ani jeho prováděcí právní předpisy, nespecifikují bližší a konkrétní požadavky na školitele obsluh vyhrazených tlakových zařízení (tlakových nádob na plyny). Podle normativního dokumentu ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla mohou obsluhovat plnicí zařízení, tlakovou stanici jen pracovníci odborně způsobilí v souladu s právními předpisy, tzn., kteří jsou seznámeni s právními a ostatními předpisy, s místními provozními bezpečnostními předpisy, pracovními a technologickými postupy, zdroji a příčinami rizik, které souvisí s konkrétní pracovní činností, a dále musí být ověřeny jejich znalosti. Kvalifikace školitele není právními předpisy konkretizována.

Odbornou způsobilost obsluhy tlakových nádob na plyny provádí podle názoru Státního úřadu inspekce práce revizní technik plynových nebo tlakových zařízení, popř. odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail