Rozbitá zásuvka vedle konvice s vodou

Zdroj: 

Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslal Tomáš Neugebauer.

Rozbitá zásuvka vedle konvice s vodou

Došlo k porušení § 199 písm. a) a f) vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů. "Elektrická zařízení musí být ve všech svých částech konstruována, vyrobena, montována a provozována s přihlédnutím k provoznímu napětí tak, aby nebyla při obvyklém používání zdrojem úrazu, požáru nebo výbuchu. Zejména se musí učinit opatření

a) proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím (živým částem),

f) proti škodlivému působení prostředí na bezpečnost elektrického zařízení."

a čl. 2.1.1 a 2.1.2 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

2.1.1 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen „instalace") a elektrická zařízení musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem požáru nebo výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před nebezpečím úrazu způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo účinky statické elektřiny.

2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.

Zajímají nás Vaše zkušenosti s tímto porušením BOZP. Své příspěvky napište do diskuze k článku.

Děkujeme všem účastníkům soutěže "Takto rozhodně ne!" za zajímavé fotografie. Tato soutěž skončila, ukázky porušování bezpečnosti práce a požární ochrany samozřejmě můžete posílat i nadále, ale již ne do této soutěže. V lednu 2016 budou zveřejněny poslední příspěvky.

Komentáře

Také manipulační prostor

07.09.2015 - 09:53 Rostislav Pelc
Také manipulační prostor (úzká polička) ještě z jedné strany omezený magnetofonem je akorát vhodný pro opaření se.

Re:

13.09.2015 - 18:57 Tomáš Neugebauer
Pochopitelně i tento problém by se dal řešit. Avšak na pracovišti, kde jsou nechráněné živé části pod elektrickým napětím, je to opravdu zanedbatelné. Na pracovišti s vyšší úrovní zajištění BOZP je to problém k řešení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail