Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Rozdělení zranění podle rozsahu

Rozdělení zranění podle rozsahu

Vyjmenovanými úrazy vznikají poranění rozsahu menšího, středně těžkého, těžkého, ale může dojít i ke zraněním smrtelným. Zraněními menšího rozsahu se má na mysli rány bez hlubších poškození tkání, rány tržně zhmožděné a plošné, případně odřeniny. Dochází k nim při pádu, tupém nárazu na pevné části a při nácviku pádových technik. Dále sem řadíme lehké a střední poškození kloubů a svalů, čímž se má na mysli podvrtnutí kloubů, pohmoždění měkkých částí, nejčastěji svalů, někdy i s krevními výrony, natržení nebo přetržení svalů. K těmto úrazům dochází při dynamickém provádění technik se soupeřem nebo při kopech. Zraněními středně těžkého charakteru se má na mysli poměrně často se vyskytující zlomeniny žeber vzniklé prudkým úderem nebo pádem na hrudník, zlomeniny klíční kosti vzniklé pádem na rameno nebo úderem, zlomeniny pažní kosti vzniklé pádem na zem, zlomeniny drobných kostí v oblasti zápěstí vzniklé špatně provedeným úderem pěstí, zlomeniny ramenního kloubu vzniklé odváděcími technikami nebo pákami, zlomeniny kolenního kloubu vzniklé pádem nebo prokopnutím kolena, zlomeniny kotníku vzniklé při kopech. Za zranění těžká, která se mohou stát i zraněními smrtelnými považujeme veškerá vnitřní poranění vzniklá tupým násilím, stlačením hrudníku, zlomeniny žeber, ke kterým dochází při provádění porazových technik, při kopech nebo úderech. Těžkým zraněním je poranění páteře a míchy. K poranění břišní stěny a orgánů uložených v krajině břišní může dojít následkem působení mechanických sil např. přímým nárazem břicha nebo beder na pevný předmět při pádu, přimáčknutím nebo prudkým úderem na břicho. Dále tato zranění mohou vznikat při provádění bojových forem technik, kterými rozumíme kopy, velmi dynamické porazy s následným pádem na soupeře a jejichž důsledkem mohou být i těžké mozkolebeční poranění, jako otřes mozku, nitrolebeční krvácení, zlomeniny klenby a spodiny lebeční, poranění mozku, ztráta vědomí, dechové a oběhové poruchy. K vyjmenovaným úrazům dochází zejména tehdy, pokud policista podcení vážnost situace, včas a správně nevyhodnotí situaci a podcení možnost použití některého z donucovacích prostředků nebo služební zbraně, přestože by v dané situaci šlo o adekvátní sebeobranu v souladu se zákonem. Například policista se může nepřiměřeně a neopatrně přibližovat k osobám a vozům nebo policista může zasahovat proti agresivním pachatelům s nenormálním a narušeným chováním, špatně vyhodnotí situaci a bezprostředně vystaví v nebezpečí svůj život či zdraví. Policisté chybují i tím, že nevěnují dostatečnou pozornost při osobní prohlídce zadržených osob, při jejich zatýkání, zajišťování nebo předvádění a mohou přehlédnout skryté zbraně. Policista může i špatně vybrat místo pro kontrolu vozidla a tím může řidiče vystavit situaci, že nebude mít možnost se policistovi včas a bezpečně vyhnout.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail