Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Ad. 4) Riziko zranění napadením při služebním zákroku

Ad. 4) Riziko zranění napadením při služebním zákroku

Tomuto riziku jsou vystaveni všichni policisté v přímém výkonu služby. Ocitají se v situacích, v nichž jsou ze zákona povinni provést služební zákrok, popřípadě učinit jiná opatření nezbytná k jeho provedení, je-li páchán trestný čin, přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Rizikovým faktorem jsou pachatelé a jejich zbraně, kterými mohou policistům způsobit až smrtelná zranění. Nejčastějšími příčinami napadení policistů bývá agresivita pachatelů, ovlivnění jejich smyslů a vjemů alkoholem nebo jinými návykovými látkami, averze na uniformu, nebo špatná volba taktiky služebního zákroku.
Policista může utrpět zranění při zákroku proti jednotlivci nebo malé skupině osob, nebo proti davu. Zákrok proti jednotlivci nebo malé skupině osob je nejběžnější. Spočívá v tom, že policista musí odvrátit trvající nebo přímo hrozící nebezpečí ohrožující život nebo zdraví osob či majetek a zabránit ohrožení veřejného pořádku. Mezi problematické služební zákroky patří zákroky v bytech, při nichž může bezpečná situace přerůst v situaci závažnou
a rizikovou. Do bytu je policista oprávněn vstoupit jen ze zákonných důvodů a měl by mít nejzákladnější informace o tom, co se v bytě děje. Tuto situaci lze řešit důsledným a přísným dodržováním zásady bdělosti a ostražitosti, rychlosti a ráznosti a do bytu vstupovat jen s vědomím předpokládané vysoce nebezpečné situace. Zákrok proti davu probíhá nejčastěji pod jednotným velením. Zakročující jednotce velí velitel, v jehož kompetenci je rozhodnutí o použití donucovacích prostředků případně rozhodnutí o použití služební zbraně.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail