Rizika poškozující zdraví policistů v souvislosti s výkonem jejich služby a návrh některých opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby

Téma týdne definuje a popisuje rizika, se kterými se setkávají policisté České republiky při výkonu službu a která mohou vést k poškození jejich zdraví a dále navrhuje opatření na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví policistů při výkonu služby.

Sedm hlavních skupin pracovní úrazovosti policistů

Sedm hlavních skupin pracovní úrazovosti policistů

V letech 1997 až 2001 jsou v resortu Ministerstva vnitra ČR hlavní příčiny celkové úrazovosti policistů rozčleněny do 7 hlavních skupin. Z příčin úrazů (úrazových dějů) je patrná spojitost se shora vyjmenovanými.

1. Běžný výkon služby - 42,18% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Představuje nejvyšší procentní zastoupení na celkové úrazovosti policistů. Zjištěný vysoký podíl je způsoben tím, že se jedná o soubor mnoha různých příčin úrazů podle funkce a místa vykonávání jednotlivých činností policistů. Do dané oblasti byly začleněny i úrazy následkem rizik výbuchu nástražně výbuchových systémů, kterých však nebylo mnoho. Následky úrazového děje se projevily na smrtelných služebních úrazech ve výši 15,38 %.

2. Napadení ve službě - 18,02% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Jedná se o útok pachatele na policistu, mnohdy provedený i se zbraní. Je jako druhý nejvíce zastoupen na celkové úrazovosti policistů. Vyznačuje se zvlášť závažnými následky v podobě 23,08 % na smrtelných služebních úrazech.

3. Kondiční příprava a prověrky - 17,67% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Jsou součástí tělesné přípravy policistů. Mají poměrně velké procentní zastoupení na celkové úrazovosti policistů, avšak následky těchto příčin se neprojevily na smrtelných služebních úrazech.

4. Nácvik donucovacích prostředků - 10,43% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Obdobně jako v předchozím jsou součástí tělesné přípravy a ve sledovaném období nebyl zaznamenán v této oblasti smrtelný úraz.

5. Nácvik taktiky služebního zákroku - 6,79% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Následky příčin mají na celkové úrazovosti malý podíl, avšak jsou závažné. Svědčí o tom zastoupení na smrtelných služebních úrazech – ve výši 11,54 %.

6. Dopravní nehody - 3,72% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Jedná se o dopravní nehody ze stran policistů nezaviněné, ale i zaviněné. Přestože na celkové úrazovosti policistů se odráží poměrně malým procentním zastoupením, jejich následky mají největší 46,15% zastoupení na smrtelných úrazech policistů.

7. Střelecká příprava, neodborná manipulace se služební zbraní - 1,18% zastoupení na celkové úrazovosti policistů.

Představuje nejmenší část celkové úrazovosti policistů. Následky neodborné manipulace se služební zbraní se projevily 3,85% zastoupením na všech smrtelných služebních úrazech policistů ve sledovaném pětiletém období.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail