Projekt TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik

Cílem projektu TB03MPSV007 je vytvoření znalostního systému, který bude efektivně shromažďovat, zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních ICT nástrojů.

Anotace: Cílem projektu je vytvoření znalostního systému, který bude efektivně shromažďovat, zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních ICT nástrojů. Hlavním přínosem bude rozšíření poznatkové základny pro tvorbu legislativních i strategických podkladů k budoucímu směřování politiky BOZP. Řešení přispěje ke zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Využití znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu práce a podporuje konkurenční výhody. Využívání nových forem sdílení znalostí v oblasti prevence rizik BOZP povedou k efektivnímu rozhodování, ke zkvalitnění pracovního života, snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe.
Klíčová slova: znalostní systémy, software, prevence rizik, BOZP
Řešeno: 09/2014 – 08/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Mgr. Jiřina Ulmanová
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

Webová stránka projektu: http://projekty.vubp.cz/systemy

  ULMANOVÁ, Jiřina; MLEZIVOVÁ, Iveta; MĚRKOVÁ, Veronika. Informační potřeby v oblasti BOZP : výsledky dotazníkového šetření pro potřeby tvorby znalostního systému BOZP: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2015/vysledky-dotaznik-rozvoj-zs.html>.  ISSN 1803-3687.

  ULMANOVÁ, Jiřina; MĚRKOVÁ, Veronika. Znalostní systém prevence rizik v BOZP. Bezpečnost a hygiena práce, 2017, roč. 67, č. 3, s. 23-28.

  Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

  Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

  Provozovatel portálu

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Jeruzalémská 1283/9
  110 00 Praha 1

  Sociální sítě VÚBP

  facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

  Kde nás najdete

  X

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  zašleme vám nové na váš e-mail