Projekt HS98/03 Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému

Cílem projektu je návrh nového systému úrazového pojištění zahrnující organizační a technické aspekty, finanční a informační toky, preventivní a motivační nástroje a způsob realizace.

Anotace: Cílem projektu je návrh nového systému úrazového pojištění zahrnující organizační a technické aspekty, finanční a informační toky, preventivní a motivační nástroje a způsob realizace.
Klíčová slova: pracovní úrazy, úrazové pojištění, prevence, motivace, kompenzace
Řešeno: 01/2003 - 11/2003
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

VÝSTUPY
 

  • V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace (takový výsledek lze do RIV vložit pouze v případě, že zpráva obsahuje utajované informace a pole R12 = U), nebo souhrnná výzkumná zpráva

PALEČEK, Miloš; KUČINA, Pavel; JANOUŠEK, Vladimír. Komplementární systém odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (úrazové pojištění) jako součást sociálního systému. Závěrečná výzkumná zpráva. Praha : VÚBP, 2003. 8 s. 
Anotace: Návrh věcného záměru zákona o úrazovém pojištění stanoví pojmy pro účely zákona. Úrazové pojištění se vztahuje na zaměstnavatele a jejich zaměstnance, kteří jsou s nimi v pracovním poměru nebo v pracovním vztahu na základě dohody o pracovní činnosti. Úrazové pojištění se vztahuje i na organizační složky státu. Jsou stanovena práva a povinnosti subjektů úrazového pojištění. Návrh věcného záměru obsahuje nově konstruované úrazové dávky a náhrady. Úrazové dávky, zejména úrazová renta má motivovat poškozeného k návratu do pracovního procesu. Nově jsou stanoveny instituty úrazové rehabilitace, prevence a systém bonus-malus. Navrhuje se svěřit provádění úrazového pojištění České správě sociálního zabezpečení.
Klíčová slova: accident insurance; occupational acccident; occupational disease; fulfilment of working tasks; compensation; premium payer; average; premium; treatment expenses; insured person; health damage; damage; damage prevention; rehabilitation

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail