Projekt 2A-3TP1/144 Výzkum nástrojů a metod řízení pro zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderných elektráren

Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti uplatnění lidského faktoru v procesu organizace a řízení provozu jaderné elektrárny.

Anotace: Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti uplatnění lidského faktoru v procesu organizace a řízení provozu jaderné elektrárny. Výzkum směřuje od vytvoření bází znalostí současného stavu metodické podpory analýzy lidského faktoru ve světě a všech aspektů projevů lidského faktoru v provozu jaderných elektráren i dalších průmyslových technologií, přes vytvoření konkrétních nástrojů podpory řízení provozu jaderné elektrárny v abnormálních a mimořádných stavech až k ustavení komplexního pojetí řešení organizačních faktorů a role managementu v provozu elektrárny. Samostatnou důležitou oblastí je objektivní interpretace problematiky lidského faktoru při komunikaci s odbornou i laickou veřejností a zajištění její informovanosti.
Klíčová slova: bezpečnost provozu jaderných elektráren, lidský faktor, kvalita a spolehlivost pracovních činností
Řešeno: 07/2008 -11/2011
Příjemce: Ústav jaderného výzkumu, a.s., Řež
Řešitel: RNDr. Jaroslav Holý, Ing. Milan Patrík
Spolupříjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.
Spolupříjemce: Výzkumný ústav jaderných elektráren České republiky, s.r.o.
Řešitel: Ing. Pavel Kaňovský
Spolupříjemce: OSC, a.s., Brno
Řešitel: Ing. Vlastimír Krček
Poskytovatel: MPO

VÝSTUPY

  • B - Odborná kniha
  • J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
  • A - Audiovizuální tvorba

PALEČEK, Miloš; MICHALÍK, David. Důvěryhodnost v oblasti jaderných elektráren a komunikace rizika. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2011. 128 s. ISBN 978-80-86973-65-4.
Anotace: Publikace prezentuje výsledky výzkumu, který se věnuje vazbě jaderných elektráren na okolí v případech běžného provozu i havárií. Vzhledem k vysoké míře rizika provozu musí být v jaderných elektrárnách podnikány kroky pro hodnocení rizik a současně pro informování veřejnosti. Za obvyklého provozu, ale zejména v případech možného nebo již existujícího ohrožení osob, životního prostředí a majetku je nezbytné, aby vedení elektráren sdělovalo veřejnosti potřebné a zejména pravdivé informace o situaci. Komunikace rizika, t.j. komunikace provozovatelů jaderných elektráren s vnějšími subjekty, je pojedána v kontextu kultury bezpečnosti, důvěry a důvěryhodnosti. Užitečnými pro praxi jsou postupy a zásady pro komunikaci rizika a konkrétní doporučení pro komunikaci o rizicích vyplývajících z činnosti jakéhokoliv podniku.
Klíčová slova: jaderné elektrárny; důvěryhodnost; kultura bezpečnosti; komunikace; management

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail