Projekt 03-S4-2022-VUBP Národní politika BOZP

Anotace: Pro současnou dobu jsou charakteristické určité aspekty, které ve svých důsledcích vedou k potřebě vytvoření aktualizovaného návrhu politiky BOZP v ČR, respektující moderní trendy a poznatky. Klíčové, z hlediska návaznosti na současný stav poznání, jsou dva aspekty, a to časový horizont politiky BOZP v ČR jakožto dokumentu a dynamika změn v oblastech dotýkajících se BOZP. Současná doba je také charakterizována mnoha změnami a rostoucí rychlostí těchto změn. Některé z nich jsou tvořeny vnějšími podmínkami, například pandemie covid-19 a její dopady, nebo změna klimatu a s ní související rostoucí hrozby hydrometeorologického, surovinového i dalších původu, jiné jsou vytvářeny měnící se společností a jejími hodnotami, například digitalizace a Industry 4.0, změny v pracovně-právních vztazích, větší důraz na genderovou rovnováhu a minority, intolerance vůči násilí a obtěžování při práci, větší důraz na prevenci úrazů a závažných nemocí z povolání (např. rakovina), obecně menší tolerance rizik a snaha o zvýšení kvality života v pracovním procesu – důstojná práce. Cílem výzkumného úkolu je příprava aktualizace politiky BOZP.

Klíčová slova: národní politika, BOZP, covid-19, klimatické změna, hrozby, kvalita pracovního života

Řešeno: 1/2022 – 12/2022

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail