Prohlídky při práci ve ztíženém pracovním prostředí z důvodu hluku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Máme ztížené prostředí pro práci v hluku, na určitých pracovištích je to kategorie třetí, podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zaměstnanci jsou podrobováni pravidelným lékařským prohlídkám. Další zaměstnanci jsou například zařazeni do jiného střediska (bez ztíženého prostředí), ale část směny, např. 2 hodiny, odpracují na pracovišti, které spadá do kategorie třetí - hluk. Je nutno i takové zaměstnance posílat na lékařské prohlídky - audiometrie, nebo je to dáno počtem hodin odpracovaných ve ztíženém prostředí?

Jestliže posuzovaná osoba vykonává práci zařazenou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, do některé z rizikových kategorií nebo práci s rizikem ohrožení zdraví se při pracovnělékařské prohlídce provedou vyšetření uvedená v náplni prohlídek v příloze č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - viz ustanovení § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Pokud tedy posuzovaná osoba vykonává práci zařazenou z hlediska expozice hluku do rizikové kategorie, bude náplň pracovnělékařské prohlídky následující:

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie
Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie, po 10 letech od začátku expozice ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie
Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

V případě, že zaměstnanec tedy vykonává práci zařazenou z hlediska expozice hluku do rizikové kategorie, je třeba, aby vyšetření provedená při pracovnělékařské prohlídce splňovala tento rozsah.

Upozorňujeme, že o zařazení práce do rizikové kategorie třetí nebo čtvrté rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví na základě návrhu zaměstnavatele, který mj. obsahuje výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně. Součástí hodnocení vždy musí být přepočet skutečné expozice zaměstnance hluku v závislosti na druhu práce a době výkonu. Na základě výpočtu skutečné expozice se provede kategorizace prací.

Zaměstnavateli doporučujeme tuto situaci konzultovat na místně příslušném oddělení hygieny práce krajské hygienické stanice.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail