Pro zájemce o studium bezpečnosti práce

Zdroj: 

Blíží se termín uzávěrky podávání přihlášek na některé vysoké školy. Na BOZPinfo jsme v minulosti zjišťovali, na jakých vysokých školách se vyučuje bezpečnost práce, požární ochrana a podobné obory a občas se na toto téma objevují i dotazy čtenářů. Vysokých škol takto specificky zaměřených není mnoho, proto bychom rádi zmínili i vyšší odborné školy, které se těmto oborům věnují. Možná, že to ovlivní váš výběr, kam se do budoucna profesně ubírat.

V našem oboru asi nejvíce možností nabízí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství. Nabízí studium v prezenční i kombinované formě v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost, Bezpečnost práce a procesů, Ochrana obyvatelstva a krizový management nebo Technická bezpečnost osob a majetku. Po absolvování některého z nabízených bakalářských studijních oborů je možno pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnostní inženýrství, Bezpečnostní plánování, Požární ochrana a průmyslová bezpečnost nebo Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Například u studijního programu Bezpečnostní inženýrství se uvádí, že absolvent bude moci zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, nakládat s nebezpečnými látkami, objasňovat průmyslové havárie a jejich doprovodné jevy jako je výbuch nebo požár a získá spoustu dalších dovedností.

Na Českém vysokém učení technickém – Fakultě stavební v rámci studijního programu Stavební inženýrství je možné si vybrat specializaci Požární bezpečnost staveb nebo Příprava, realizace a provoz staveb, což má blízko ke koordinátorům BOZP na staveništi.

Na Vyšší odborné škole v Chotěboři nabízejí mimo jiné obor Řízení bezpečnosti práce v denní (3 roky) i dálkové (3,5 roku) formě studia. Studiem získá student znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné jak k zajištění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku, tak i pro samostatné podnikání v oboru BOZP. Po absolutoriu má student možnost složit zkoušku k získání certifikátu Manažer BOZP junior přímo na škole. Absolvent se uplatní v podnicích jako technik BOZP nebo v manažerských činnostech spojených s řízením BOZP. Může se uplatnit také v orgánech státního odborného dozoru.

Na Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku je možné studovat obor Požární ochrana a bezpečnost práce v rámci vzdělávacího programu Prevence rizik a záchranářství, který je orientován na nejnovější poznatky v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Vzdělávací program poskytuje nejnovější poznatky v oblasti požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Připravuje studenty pro výkon řídicích a technických funkcí nebo činností v Hasičském záchranném sboru ČR, v jednotkách požární ochrany a pro další organizace, které vykonávají činnosti na úseku požární ochrany, krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Zejména na úseku prevence, plánování a na úseku řízení a zdolávání mimořádných událostí. Dále připravuje pro činnost odborně způsobilých osob podle § 11 zákona o požární ochraně. Absolvent získá také odbornou způsobilost dle § 72 zákona o požární ochraně, která je podmínkou pro výkon funkcí v jednotkách požární ochrany a v Hasičském záchranném sboru ČR.

Další studijní obory, kde se v názvu vyskytuje „bezpečnost“ nebo „bezpečnostní“ jsou již od klasické bezpečnosti práce, na kterou se zaměřuje portál BOZPinfo, více či méně vzdáleny. Často souvisí s bezpečností státu, ochranou obyvatelstva apod.

Na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze můžete studovat v bakalářském studijním programu Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, který je koncipován jako základní studijní program pro přípravu odborníků v oblasti krizového a bezpečnostního managementu a ochrany obyvatelstva se širokým spektrem využití ve státní správě a samosprávě, u složek integrovaného záchranného systému i v soukromém sektoru.

V rámci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti lze studovat v prezenční i kombinované formě v bakalářském programu Ochrana obyvatelstva nebo Management rizik, po jehož absolvování, jak je zde uvedeno, můžete mimo jiné chránit podnik a jeho zaměstnance před riziky v oblasti bezpečnosti práce.V navazujícím magisterském programu Bezpečnost společnosti je možné si vybrat ze 4 různých specializací: Rizikové inženýrství, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost logistických systémů, Environmentální bezpečnost.

Na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno nabízejí v bakalářském i magisterském studijním programu Strojírenství obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost, kde se v oblasti bezpečnosti výuka soustředí na management rizik a bezpečnost, pokročilé metody managementu rizik a funkční bezpečnost technických systémů.

Vážení čtenáři, pokud víte o nějaké další vysoké nebo vyšší odborné škole, kde se vyučuje bezpečnost práce, požární ochrana a podobné obory, nebo byste zde chtěli Vaši školu s tímto zaměřením prezentovat, napište nám na adresu bozpinfo@vubp.cz nebo do diskuze u článku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail