Přístup ke strojům a pevné žebříky pro komíny

Bezpečný přístup na plochy s rizikem pádu je důležitým požadavkem pro ochranu života a zdraví osob. Způsob řešení pevných kovových žebříků byl v letošním roce v technických normách významně upraven.

Rozhodl se i dlouhodobě posuzovaný způsob ochrany proti pádu při používání žebříků, tedy, zda má mít přednost bezpečnostní koš, nebo vertikální zachycovač pádu.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha také napravil nedostatek, který vznikl při vydání ČSN 74 3282:2014 Pevné kovové žebříky pro stavby. Vydání ČSN 74 3282:2014 vyřadilo z působnosti této normy pevné kovové žebříky pro volně stojící komíny. Nastala tak situace, že ČR neměla normové řešení žebříků pro tyto stavby.

Letos však byly vydány tři nové ČSN EN ISO 14122-1 až 4 Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením. V těchto technických předpisech je řada významných změn v oblasti BOZP.

Mezi základní změny v ČSN EN ISO 14122-4 Pevné žebříky patří postup při volbě ochranného zařízení proti pádu. V případě celkové výšky pádu ≥ 3000 mm musí být žebřík vybaven ochranným zařízením proti pádu.

Volba typu ochranného zařízení

a) Bezpečnostní koš. Koš je prostředek, který je vždy dostupný a skutečná úroveň bezpečnosti je nezávislá na činnosti obsluhy, proto je tento typ preferován.

b) Pohyblivý zachycovač pádu na pevném zajišťovacím vedení.

Zachycovač pádu je účinný pouze, pokud se jej uživatel rozhodne použít. Pokud je jezdec postroje nekompatibilní s posuvným systémem a je použit s pohyblivým zachycovačem, bude existovat riziko pádu.

ČSN EN ISO 14122-4 určuje způsob posouzení rizik při volbě ochranného zařízení.

Pro výběr vhodného typu ochranného zařízení proti pádu musí být provedeno posouzení rizik v souladu s ISO 12 100 pro každou danou aplikaci, a to zejména při tvorbě typu C. Relevantní aspekty, které je třeba vzít v úvahu, jsou například podmínky přístupu, jak jsou celková výstupní výška pro pevný žebřík, množství rizika pádu z výšek a očekávaná závažnost zranění. Velmi podstatnou roli hrají i lidské aspekty, jako jsou únava, stres a též zkušenosti, schopnosti a zaškolení. Dále je třeba vzít v úvahu záchranné aspekty či aspekty prostředí, jako jsou vítr a extrémní teploty. Podstatná je i četnost použití a manipulace s nástroji či náhradními díly.

Žebříkové systémy s celkovou výškou H > 3000 mm a ≤ 10 000 mm musí být navrženy takto:

  • střídající se větve s maximální výškou větve H 6000 mm vybavené bezpečnostním košem,
  • jedna větev vybavená bezpečnostním košem,
  • jedna větev vybavená pohyblivým zachycovačem pádu na pevném zajišťovacím vedení.

Pokud není možné použít koš, musí být poskytnuto individuální ochranné zařízení, např. zachycovač pádu.

Žebříkové systémy s celkovou výškou H > 10 000 mm musí být navrženy takto:

  • střídající se větve s maximální výškou větve nejvýše 6000 mm vybavené bezpečnostním košem
  • střídající se větve vybavené zachycovačem pádu,
  • jedna větev vybavená zachycovačem pádu.

Dále platí, že tam, kde se uvažuje, že bude současně používat žebříkový systém více než jedna osoba, v závislosti na typu ochranného zařízení proti pádu musí být k dispozici přestupní plošiny nebo odpočinkové plošiny.

Obecné požadavky uvedené v normě:

Žebříkový systém musí být navržen tak, že žebřík drží sám a jeho připevnění vydrží rozumně předvídatelné statické a dynamické podmínky. Kritéria, která je potřeba zvážit, jsou například:

  • hmotnost žebříkového systému,
  • maximální počet osob stojících na žebříkovém systému,
  • dodatečná zatížení, bude-li aktivován zachycovač pádu.

Změnu doznal i návrh řešení příčlí. Nášlapný pochozí povrch musí být plochy a ≥ 20 mm. Proto nejsou dovoleny kruhové příčle. Celkový obvod uzavřených příčlí, např. čtvercový, obdélníkový, polygonální nebo nakloněný, musí být ≤ 140 mm. Otevřené příčle, jako jsou příčle tvaru U, které nemohou být zcela uzavřeny, musí být navrženy tak, aby bylo zabráněno poranění rukou ostrou hranou.

Pro pevné žebříky bez ochranného zařízení (bezpečnostní koš nebo vertikální zachycovač pádu) s nízkou výstupní výškou a navíc se zvýšenou mírou znečištění od okolí, mohou být použity velké protiskluzové příčle, například příčle s dvouřadou nebo víceřadou perforací. Dále mohou být nezbytná speciální opatření, aby bylo zabráněno uklouznutí, když riziko uklouznutí je závislé na podmínkách prostředí (olej, led atd.). Kde je možné nahromadění například sněhu, ledu nebo je přítomen prach, mohou být příčle s nakloněným profilem. Povrch příčlí musí mít skluzu odolný pochozí povrch.

ČSN 74 3282/Z1:2017 Pevné kovové žebříky pro stavby opět vrátila působnost této normy i pro volně stojící komíny. Změna stanovila délky větví příčlového žebříku a volbu ochranného zařízení.

http://www.mojmirklas.cz/

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail