Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé!

Zdroj: 

104 - právě tolik křížů se nacházelo 28. dubna 2017 před sídlem Českomoravské konfederace odborových svazů (dále ČMKOS) na náměstí W. Churchilla v Praze, kde se v pravé poledne konal pietní akt a následoval tiskový brífink u příležitosti světového dne bezpečnosti práce. V tento den si každoročně připomínáme oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, předseda ČMKOS Josef Středula, místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn a účastníci konference, která pietnímu aktu předcházela, zapálilli svíčky a položili je k symbolickému pomníčku obětí pracovních úrazů.

Zdraví a bezpečnost každého se počítá. Každý zaměstnanec má právo na bezpečné pracovní prostředí a nikdo by neměl volit mezi prací a zdravím. Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé. Taková jsou hesla ČMKOS, která na konferenci připomněla Radka Sokolová. Vyzdvihla práci svazových inspektorů, kteří působí hlavně preventivně. "Díky nim se zabránilo mnoha pracovním úrazům, v loňském roce provedli 2 402 kontrol, zúčastnili se šetření 1 861 pracovních úrazů a odhalili téměř 8 700 závad na pracovištích," uvedla.

Josef Středula upozornil na těžko pochopitelný fakt, že za jeden týden zemřeli na následky pracovních úrazů 2 lidé. Připomněl některé závažné pracovní úrazy a uvedl, jak je důležité zveřejňovat informace o smrtelných pracovních úrazech a že se to bohužel příliš neděje. ČMKOS usiluje o to, aby v rámci právě projednávané novely zákoníku práce byla dána zpět odborům pravomoc, že v případech vážného ohrožení zdraví a života zaměstnanců mohou zastavit práci. Nesouhlasí s návrhem oponentů, aby se v případě ohrožení života nechalo na zaměstnavateli, ať on rozhodne, jak situaci bude řešit. „Doufám, že zdravý rozum zvítězí, každý zachráněný život je vždy lepší než konstatování nejhoršího, že zaměstnanec při výkonu své profese přišel o život. Přál bych si, abychom tyto případy tady vůbec nemuseli řešit, aby se všichni ke svým rodinám vrátili ve zdraví,“ řekl na závěr Josef Středula.

Za rok 2016 Státní úřad inspekce práce eviduje 44 401 pracovních úrazů, z nichž bylo 1 304 závažných a, jak uvedeno výše, 104 smrtelných. Ve srovnání s rokem 2015 (122 smrtelných pracovních úrazů) jde o pokles. Nejčastěji dochází ke smrtelným pracovním úrazům u řidičů a stavebních dělníků. Inspekce loni provedla 10 469 kontrol v oblasti bezpečnosti práce a zjistila 24 478 nedostatků, za které uložila 861 pokut ve výši 36 640 545 korun.

Rudolf Hahn pohovořil o vývoji pracovní úrazovosti za posledních 12 let. „Výrazně se snížila, nedomnívám se ale, že by se zlepšila schopnost zaměstnavatelů čelit pracovním úrazům, ale je to spíš změnou struktury podniků nebo tím, že během tohoto období došlo ke znatelnému technologickému posunu,“ řekl.

Seznámil účastníky s konkrétními případy několika smrtelných pracovních úrazů. Překvapivě se nejvíce objevují u věkové kategorie 51 – 60 let. Největší počet smrtelných pracovních úrazů eviduje ostravský inspektorát práce. Co do počtu smrtelných pracovních úrazů, stávají se nejvíce ve čtvrtletí červenec, srpen, září, nejhorší den je pondělí, doba kolem 10 hod.

Do diskuze se mohli také zapojit účastníci konference. Zaznělo například, že pracovním úrazem by mělo být i onemocnění z důvodu šikany na pracovišti. Libuše Bělohlávková z Rady vlády pro BOZP pohovořila o činnosti této instituce, co se z oblasti BOZP podařilo (například aktualizace seznamu z povolání každé 2 roky) a co se zatím řešit nedaří (například systém úrazového pojištění, rehabilitace, vyhláška týkající se BOZP ve školství). Josef Středula upozornil na dosud neřešené téma - bezpečnost při provozu autonomních automobilů. Na závěr si vzal slovo Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek z Ministerstva práce a sociálních věcí, který poděkoval ČMKOS za jejich činnost v oblasti prevence v BOZP, kterou vykonávají prostřednictvím svazových inspektorů. Podotkl, že u orgánů inspekce práce je prevence také velmi důležitá a musíme být v této oblasti aktivnější.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail