Příplatky za noční směnu začínající o víkendu a ve svátek

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímalo by mě, jak je to přesně s příplatky za noční směnu začínající o víkendu. Když jsem měl noční, začínal jsem z neděle na pondělí, ty dvě hodiny v neděli se brali jako pondělí, jenže teď jsem našel informaci, cituji: "Na příslušnou noční směnu se zásadně vztahují pravidla platná pro kalendářní den, v němž směna začíná. To znamená, že na směnu začínající v neděli a končící v pondělí ráno se pohlíží jako na směnu nedělní". Jinde zas bylo, že je to takto normální z hlediska účetní praxe, ale pokud si zaměstnavatel vnitřním předpisem upraví, že bude posuzovat jako neděli jen ty dvě hodiny, tak že to není v přímém rozporu se zákoníkem práce. Nám bylo vedoucím pracovníkem sděleno, že nemáme nárok na nic, že je to pondělí v celé délce směny (tedy bez příplatku za víkend). Pokud je to tak, jak uvádím výše v citátu, lze takto posuzovat i státní svátek? Tedy v pondělí je svátek, ve 22:00 začínáme pracovat, lze takto brát celou započatou noční směnu jako práci ve svátek? Dále jsem našel, že pokud někdo začíná práci před řádnou ranní směnou, tedy v 5.00 nebo 5.30 hod., má nárok na příplatek za práci v noci, že sice ZP § 78 odst. 1 písm. l říká, kdo je zaměstnanec pracující v noci, ale že pro účely odměňování to nemá význam, s odkazem na ustanovení § 141 odst. 2 ZP by měl mít zaměstnanec podle tohoto názoru nárok na příplatek i za zlomky hodin, tedy i za odpracovanou noční směnu v délce 30 minut. Pokud jsme měli nárok na tyto příplatky, lze jejich zaplacení požadovat zpětně?

Tady platí obecné pravidlo ustanovení § 91 odst. 5 zákoníku práce - „U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody a pro zjišťování průměrného výdělku.“

Proto se musí počítat, která směna nastupuje v pondělí na začátku týdne jako první a od té směny se počítá den – když např. nastupuje v 6 hod. ráno, tak den je od 6 hod. ráno do 6 hod. druhý den a to platí i pro neděli nebo svátek, neděle i svátek začíná v 6 hod. a končí v 6 hod. následující den. Jiný postup zaměstnavatele by byl v rozporu se zákoníkem práce, ustanovení § 91 odst. 5 ZP je zjevně ustanovením kogentním, od kterého se zaměstnavatel nemůže odchýlit. Jinak příplatek za práci v noci přísluší za hodiny odpracované v noční době tedy od 22 hod. do 6 hod.

Máte pravdu podle § 141 ZP mzda, plat a jejich jednotlivé složky stanovené, sjednané nebo určené za hodinu práce přísluší zaměstnanci i za zlomky hodin, které odpracoval v období, za které se mzda nebo plat poskytuje.

Samozřejmě, že můžete tyto příplatky požadovat i zpětně, promlčecí lhůta je u mzdových nároků tříletá.

Autor článku: 

Komentáře

proplácení za noční z neděle na pondělí

11.11.2016 - 20:17 Dana Jelínková
Ptala jsem se na mzdovém v novém pracovišti jak proplácí noční z neděle na pondělí, jelikož jsem nikde na výplatnicích neviděla příplatky za neděle. Máme v měsíci 2x noční/celý týden/ a jednou účetní mi bylo sděleno ,že máme příplatek za noční+2h za neděli když jsem na to odpověděla , že to tam právě nemám tak to paní poslala někam výše a odtud mi přišla odpověď : Víkendový příplatek zkrátka náleží od pátka 22:00 do neděle 22:00 : že prý to tak je stále.Je to správně?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail