Přezkoumání zdravotního stavu po léčení pracovního úrazu z důvodu poskytování náhrad

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanci byla přiznána náhrada za ztížení společenského uplatnění na základě lékařské zprávy, v níž se uvádí, že stav zatím nevyžaduje operaci (výhřez ploténky). Pokud dojde ke zhoršení stavu, který bude již operací řešen, a dojde tak k vyléčení a odstranění zdravotních problémů, pro které byla náhrada poskytnuta, musí zaměstnavatel dál pokračovat ve výplatě náhrad, když původní zdravotní omezení zmizí? Má zaměstnavatel možnost přezkoumat trvání zdravotních omezení s časovým odstupem (např. po 5 letech)?

To je několik problémů. Vycházím z toho, že náhrada za ztížení společenského uplatnění byla dotyčnému poskytnuta v souvislosti s pracovním úrazem. Ke zhoršení zdravotního stavu, který bude vyžadovat operaci, může dojít jak v práci, tak mimo práci. Aby bylo zhoršení zdravotního stavu v přímé příčinné souvislosti s původním úrazem, muselo by k němu dojít při výkonu práce.

A nyní k operaci. To je záležitost výhradně medicínská. Podle mého laického názoru po operaci původní zdravotní omezení nezmizí. Jak říkám, nejsem lékař, ale nemyslím si, že po operaci vyhřezlé ploténky by poškozený mohl z minuty na minutu přenášet těžké pytle. To pak je zase věc lékařů, aby řekli, jak operace dopadla, jestli došlo k absolutnímu vyléčení, nebo ne.

Na co ale v dotazu narážíte, to je tzv. podstatná změna poměrů. Podstatná změna poměrů neboli změna v okolnostech, které byly rozhodující pro určení výše škody, může nastat v případě každého úrazu nebo každé nemoci z povolání. Podle § 271u zákoníku práce obecně platí, že změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. V praxi změna poměrů spočívá nejčastěji ve změně zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, ať v kladném, či záporném smyslu. To pak posoudí lékaři. Pokud lékaři řeknou, že dotyčný je schopen od určitého data zastávat stejnou práci a dosahovat stejných nebo vyšších výdělků jako před úrazem, pak nárok na náhradu za ztrátu na výdělku zanikne. To ale není nic nového, to se děje u všech úrazů a u všech nemocí z povolání. Zejména Kooperativa dbá na to, aby čas od času byl zdravotní stav poškozených znovu zhodnocen a aby bylo ověřeno, že náhrada za ztrátu na výdělku je poskytována po právu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail