Prevence úrazů elektrickým proudem při činnostech v ochranných pásmech venkovních vedení

Zdroj: 

V tomto článku bychom vás chtěli seznámit se závažnou událostí z nedávné doby a připomenout pravidla správného chování při činnostech v ochranných pásmech nebo v jejich blízkosti.

Venkovní elektrická vedení umístěná na sloupech či stožárech jsou na rozdíl od kabelových vedení uložených v zemi viditelná na první pohled. Bezpečnost osob je zajištěna polohou jejich vodičů, které musí být v závislosti na typu vodičů a distribuovaném napětí umístěny minimálně ve výšce stanovené technickou normou. Elektrická vedení mají také zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno provádět některé činnosti, resp. tyto činnosti mohou být prováděny jen se souhlasem provozovatele energetického vedení.

Mohlo by se tedy zdát, že na venkovních vedeních nemůže docházet k úrazům veřejnosti, ale opak je bohužel pravdou. V prosinci loňského roku došlo na venkovním elektrickém vedení s napětím 22 kV k úrazu dvou brigádníků ve věku 17 a 18 let. Venkovní vedení procházelo nad areálem jejich zaměstnavatele, který pověřil brigádníky výměnou reklamních vlajek na tyčích, které se nacházely na hranici ochranného pásma venkovního vedení, viz foto.

Pro výměnu bylo třeba vysunout tyče ze země. Přitom došlo k pádu jedné z tyčí do vedení a zásahu obou brigádníků elektrickým proudem. Oba utrpěli zranění a byli záchrannou službou převezeni do nemocnice. První byl z nemocnice propuštěn po několika dnech, léčení druhého si vyžádalo asi dvoutýdenní pobyt v nemocnici a do budoucna se bude muset podrobit další léčbě. Oba zranění tedy mohou mluvit o štěstí v neštěstí, incident určitě mohl skončit i tím nejhorším možným způsobem.

Nechceme v tomto článku rozebírat, co bylo porušeno a co všechno bylo či mohlo být příčinou události, incident jsme uvedli jako příklad. Cílem tohoto článku je poskytnout odborné veřejnosti informace, jak takovým událostem předcházet. České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES), které sdružuje nejvýznamnější distributory elektrické energie, zveřejnilo zdarma ke stažení informační materiály o bezpečnosti při činnostech v ochranných pásmech elektrických vedeních. O těchto materiálech jsme vás již dříve informovali v článku Bezpečnost práce v ochranných pásmech elektrických zařízení. Materiály byly primárně určeny zemědělcům a stavebníkům, ale informace v nich obsažené jsou srozumitelné a použitelné pro všechny osoby pracující v ochranných pásmech elektrických vedení.

Informace je možné využít dvojím způsobem:

  • seznámení zaměstnanců a dodavatelů o bezpečném provádění činností v ochranných pásmech distribučních elektrických vedení či jejich blízkosti;
  • hodnocení rizik svých pracovišť, například v rámci ročních prověrek BOZP, s ohledem na přítomnost energetických vedení a z toho vyplývající rizika při provádění činností v jejich ochranných pásmech či jejich blízkosti.

Věříme, že vám informačními materiály ČSRES pomohou správně zhodnotit rizika při činnostech v ochranných pásmech či v jejich blízkosti a počet úrazů osob v souvislosti s provozem venkovních elektrických vedení se bude snižovat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail