Bezpečnost práce v ochranných pásmech elektrických zařízení

V České republice snad není katastrální území, kterým by nevedlo vysoké napětí (VN), v mnoha případech vede velmi vysoké napětí (VVN) nebo zvlášť vysoké napětí (ZVN).

Hustota elektrizační přenosové soustavy České republiky je natolik velká, že snad každý, kdo provádí obsluhu zemědělských strojů, traktorů, jeřábů, vrtných souprav a nákladních vozů s korbou vysokého zdvihu, se již musel alespoň zamyslet nad důsledky možného styku s vysokým napětím. Prvním, kdo vyhodnocuje riziko možného úrazu vysokým napětím a vytváří opatření proti jeho působení, je výrobce zařízení a stroje. Pohybem anebo svojí činností v ochranném pásmu VN může způsobit úraz anebo škodu na majetku. Rizika a opatření musí obsahovat průvodní dokumentaci, která je k dispozici po dobu používání zařízení. Druhým, kdo vyhodnocuje rizika možného úrazu při styku s vysokým napětím, je provozovatel zařízení, který v souladu s dokumentací pravidelně školí a upozorňuje pracovníky na možná ohrožení a vysvětluje nebezpečí při nerespektování ochranných pásem VN. Třetí, kdo vyhodnocuje riziko možného úrazu VN je pracovník, který provádí se zařízením činnosti a může se přiblížit, nebo dostat do ochranného pásma VN. Ten musí vědět, co je to ochranné pásmo VN a jaké nebezpečí plyne z nerespektování vzdálenosti od VN a jak se má chovat v případě, že se zařízení dostane do kontaktu s VN. 

Státní úřad inspekce práce, vzhledem k nahlášeným případům styku techniky nebo občany s VN, určil jednotlivým oblastním inspektorátům provést inspektory specializace elektrická zařízení kontrolu u subjektů, které provádí činnosti v blízkosti nebo pod VN za použití technických zařízení a zjistit, jakým způsobem jsou naplněna opatření, která upozorňují zaměstnance na přítomnost VN při jejichž činnosti. Především při polních pracích, kdy zemědělci používají stále výkonnější, těžší a vysoké pracovní stroje, je povinností zaměstnavatelů seznámit s problematikou pohybu v blízkosti VN všechny příslušné zaměstnance. Většina zaměstnavatelů o nebezpečí styku s VN zaměstnance informuje, ale pouze ústně, a neupozorňuje, jak si počínat, kdyby ke styku došlo. Kontroly elektrických zařízení těchto zaměstnavatelů v roce 2019 měly i preventivní charakter a ze strany zaměstnavatelů byly přijaty velmi pozitivně. V několika případech došlo k narušení vedení VN a k nebezpečí úrazu již v minulosti, ale vždy pracovníka zachránil správný postup, který mu byl v oblasti prevence dostatečně vysvětlen.

Významnou roli v oblasti prevence pohybu mechanizmů a osob při přibližování k ochranným pásmům VN hraje České sdružení regulovaných elektroenergetických společností, které vytvořilo volně přístupné prezentace a instruktážní filmy na internetu. Většina provozovatelů zmíněných mechanizmů možnost využití prezentací a filmů pro své zaměstnance, po našem upozornění, využije k periodickému školení všech zaměstnanců, u nichž vyvstává nebezpečí přiblížení k ochranným pásmům VN při pracovní činnosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail