Přestávky učitelky v mateřské škole

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěla bych se zeptat, jak je to s čerpáním přestávek učitelek v mateřské škole (MŠ). Musí učitelka v MŠ čerpat přestávku na jídlo a oddech? Tuto přestávku máme napsanou v pracovní době, ale čerpání této přestávky je z organizačních důvodů natolik náročné, že ji nevyužíváme. Jen je naše přímá práce u dětí o půl hodiny delší. V zákoníku práce § 88 jsem se dočetla, že jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo, tato doba se započítává do pracovní doby. Je tedy možné podle § 88 odsloužit si přímou pedagogickou činnost ve větší délce než 6 hodin bez čerpání přestávky?

V daném případě máte plnou pravdu. Obecně platí, že když zaměstnavatel nemůže zaměstnance po šesti hodinách nepřetržité práce vystřídat a poskytnout mu 30 minut přestávky na jídlo a oddech, která je nerušeným volnem zaměstnance, že mu poskytuje pouze tzv. přiměřenou dobu na oddech a jídlo a že tato doba se započítává do pracovní doby. Tyto zásady platí obecně a platí i pro Vás jako učitelky mateřské školy. Je na škodu věci, že ředitelka Vaší školy nemůže zorganizovat práci tak, abyste skutečně mohly přestávku na jídlo a oddech čerpat. Práce učitelek mateřské školy je vysoce náročná na pozornost a soustředění (nepřetržitý dohled nad dětmi) a přestávka na jídlo a oddech by měla být samozřejmým minimem prevence, neboť i škola se musí chránit. V případě nějaké nehody nebo úrazu dítěte by se zajisté zkoumalo a hodnotilo, do jaké míry byla paní učitelka odpočatá a zda byla plně soustředěna na svoji práci. Uznávám, že v podmínkách mateřské školy lze zorganizovat čerpání přestávek jednotlivých učitelek asi velice obtížně, ale na druhé straně je třeba vzít v úvahu, že bezpečnost a ochranu zdraví při práci učitelů i za bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků odpovídá zaměstnavatel (tedy ředitelka školy) a že i ten by se měl chránit před případným postihem ze strany kontrolních orgánů (zejména inspekce práce) v případě nezajištění minimálních preventivních opatření.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail