Předlékařská první pomoc do škol

Zdroj: 

V Královéhradeckém kraji byla v lednu 2012 zahájena realizace projektu „Předlékařská první pomoc do škol“. Projekt je určen pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol v Královéhradeckém kraji.

Ti se díky němu učí zvládat základy předlékařské pomoci tak, aby byli schopni účinně zasáhnout v případech poruch zdraví a co nejefektivněji poskytnout první pomoc svým žákům a studentům před zásahem lékaře. Tyto své kompetence následně přenášejí do přímé práce se žáky. Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole (VOŠZ a SZŠ) v Hradci Králové bylo v rámci projektu vybudováno metodické centrum předlékařské první pomoci, které je prvním svého druhu v Královéhradeckém kraji. Toto centrum poskytuje pedagogům metodickou podporu při výuce první pomoci, vybavuje je metodickými materiály, resuscitačními modely a potřebnými pomůckami a zdravotnickým materiálem. Dále jsou pedagogům zdarma nabízeny prakticky zaměřené kurzy z oblasti předlékařské první pomoci.

Metodický a lektorský tým se skládá z 24 odborných učitelek z VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové. Realizace projektu probíhá již dva roky, během nichž bylo proškoleno 1 100 pedagogů, do ukončení projektu v prosinci 2014 by „Předlékařská první pomoc do škol“  měla rozšířit vzdělání celkem 1 360 pedagogů. Schválený rozpočet projektu přesahuje 4,7 mil. Kč a tento projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)*. Více informací o projektu najdete na http://ppp.zshk.cz/projekt/realizacni-tym.aspx.

*Pod zkratkou OP VK se skrývá víceletý operační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který v období 2007 – 2013 umožňoval čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Operační program se primárně zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání, důraz přitom klade především na systém celoživotního učení, utváření prostředí pro vývoj a výzkum v oblasti vzdělávání a na podporu spolupráce subjektů ve vzdělávacím procesu. Tento program je z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky dotován celkovou částkou více než 53 mld. Kč. O podporu v rámci OP VK tak mohly žádat např. kraje, města a obce, školy a školská zařízení, profesní organizace, organizace působící ve vzdělávání, neziskové organizace, zdravotnická zařízení, ale i samotní zaměstnavatelé.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail